Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

TOCH ISLAMSCHOLEN VLAARDINGEN EN MAASSLUIS

VLAARDINGEN- Minister Dennis Wiersma (VVD) heeft het besluit genomen dat de Stichting Islamitisch College (SIC) mag starten met islamitische basisscholen in Vlaardingen en Maassluis. De minister heeft dit besluit genomen op basis van een nieuwe wet: Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De school moet op basis van het besluit uiterlijk in augustus 2023 van start gaan. Als gemeenten moeten Vlaardingen en Maassluis uitvoering geven aan het besluit van de minister, mits er geen bezwaar gemaakt wordt door derden, en is er de verplichting om te zorgen voor onderwijshuisvesting.

De gemeenten gaan naar aanleiding van het besluit in overleg met het bestuur van de SIC. De SIC heeft al twee basisscholen in Schiedam en binnenkort ook één in Delft.

De stichting heeft gebruik gemaakt van de nieuwe wet en heeft bij het ministerie een aanvraag gedaan voor het starten van een nieuwe scholen in Vlaardingen en Maassluis. De aanvragen voldoen volgens het ministerie aan alle voorwaarden.

In 2021 is de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ingegaan. Doel van deze nieuwe wet is om het aanbod van de scholen beter aan te passen aan de vermeende veranderende vraag vanuit de maatschappij. De belangstelling van ouders en leerlingen en de verwachte onderwijskwaliteit zouden centraal staan in de wet.

De eisen die gesteld worden aan de nieuwe scholen op het gebied van onderwijskwaliteit zijn tegelijkertijd aangescherpt. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt vooraf aanvragen voor het starten van een nieuwe school. De plannen rondom burgerschapsonderwijs zijn bijvoorbeeld expliciet onderdeel van deze beoordeling.

Voordat de nieuwe wet van kracht werd, werden initiatieven voor het stichten van nieuwe scholen bij gemeenten ingediend. De SIC heeft in de afgelopen jaren meerdere aanvragen ingediend bij de gemeente Vlaardingen om een school te starten. De ingediende aanvragen zijn beoordeeld op basis van de toen geldende wet- en regelgeving en op basis daarvan niet gehonoreerd.

2 reacties op “TOCH ISLAMSCHOLEN VLAARDINGEN EN MAASSLUIS

  1. Dit is weer segregatie ten top. Hoe krijgen we ooit eenheid in deze maatschappij als we al die geloven apart gaan onderwijzen? Iedere vorm van onderwijs zou losgekoppeld moeten worden van welke sekte dan ook, de katholieke, de christelijke, de islamitische, de joodse en de hindoescholen.

  2. Wat een land zeg ! Apartheid mag niet maar het wordt zo wel in de hand gewerkt . Ik snap het allemaal niet meer ………

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *