WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

TEMPO ACHTER EXTRA BRUG LANGE HAVEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Door subsidie uit het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o is het voor de gemeente Schiedam mogelijk een nieuwe brug over de Lange Haven aan te leggen. De plannen met de brug ter hoogte van de Taansteeg werden in de nadagen van het vorige college gepresenteerd, maar in 2008 reserveerde het fonds al eenmalig een bedrag voor de herinrichting van de kades én de aanleg van een extra brug. Nu het grootste deel van die subsidie is besteed lijkt vaart met aanleg van de brug noodzakelijk voor de pot met geld van het particuliere fonds echt leeg is.

Volgens de plannen moet de brug passen binnen het historische karakter van de omgeving. Door de nieuwe brug zou een belangrijke verbinding ontstaan waardoor bezoekers van de binnenstad beter gebruik kunnen maken van het gebied. De huidige afstand tussen de Koemarktbrug en de Appelmarktbrug zou, volgens diezelfde plannenmakers, namelijk te groot zijn.