Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LOCKDOWN: PROBLEMEN JONGEREN SCHIEDAM ERNSTIGER

SCHIEDAM- De problematiek waarmee jongeren in Schiedam aankloppen bij de WijkOndersteuningsTeams (WOT’s) lijkt ernstiger te worden.…

SCHIEDAMSE HUISARTSEN GAAN GEGEVENS UITWISSELEN MET WOT’S

SCHIEDAM- Nog dit jaar moet het mogelijk worden voor Schiedamse huisartsen om digitaal gegeven van patiënten…

‘WOT’S SCHIEDAM VERDIENEN ZICHZELF TERUG’

SCHIEDAM- Het resultaat voor de Wijkondersteuningsteams (WOT’s) in Schiedam is positief. Dat blijkt uit het rapport…

TWIJFELS AAN WIJKONDERSTEUNINGTEAMS SCHIEDAM

SCHIEDAM- Waarom zijn de Schiedamse wijkondersteuningsteams (WOT’s) niet permanent fysiek bemand? Het is één van de…

WOT’S EN ‘SAMEN SCHIEDAM’ GAAN MEER SAMENWERKEN

SCHIEDAM- De WijkondersteuningsTeams (WOT’s) en Samen Schiedam gaan intensiever samenwerken. Bij de WOT’s is geïnformeerd hoe…

HUISARTSEN SCHIEDAM DELEN CLIËNTINFORMATIE MET WOT’S

SCHIEDAM- De WijkondersteuningsTeam’s (WOT’s) en de huisartsen in Schiedam hebben een veilig digitaal platform voor uitwisseling…

VERPLICHTE ZORG DOOR WIJKONDERSTEUNINGSTEAMS SCHIEDAM

SCHIEDAM- Alle inmiddels genomen besluiten voor een zorgmachtiging door de WijkOndersteuningsTeams (WOT’s) voor verplichte zorg worden…

‘HUURDERSONDERSTEUNING SCHIEDAM VERLOOPT NAAR WENS’

SCHIEDAM- De huurdersondersteuning die de gemeente Schiedam aanbied functioneert prima na de subsidiestop voor het Schiedams…

WMO-CONSULENTEN WIJKTEAMS SCHIEDAM

SCHIEDAM- In september starten Wmo-consulenten van Stroomopwaarts (SOW) in drie van de zes wijkteams in Schiedam.…

WOT’S SCHIEDAM OP ZATERDAG

SCHIEDAM- Na de zomervakantie zal in de teamoverleggen met de Wijkondersteuningsteams (WOT’s) de behoefte aan een…

AANDACHT HUISBEZOEKEN WOT’S SCHIEDAM

SCHIEDAM- De mogelijkheid voor huisbezoeken door de WijkOndersteuningsTeam’s (WOT’s) worden duidelijker vermeld op de website van…

DWANG- EN DRANGZAKEN WOT’S SCHIEDAM

SCHIEDAM- Rust het WijkOndersteuningsTeam (WOT) in Schiedam beter uit om dwang- en drangzaken op te pakken.…