Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM WIL VLUCHTELINGEN IN DE ZORG

SCHIEDAM- Stroomopwaarts poogt via het project De Maatwerkplaats vluchtelingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt…

HUISVESTING VLUCHTELINGEN SCHIEDAM BLIJFT VRAGEN OPROEPEN

SCHIEDAM- De huisvesting van vluchtelingen in Schiedam roept opnieuw vragen op. Vanuit de gemeenteraad wordt kritisch…

ONDUIDELIJKHEID VERPLICHTE HUISVESTING VLUCHTELINGEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Raadslid Monique Rotteveel (LOS) schrikt van de aantallen vluchtelingen die door wethouder Fahid Minhas (VVD)…

GEEN CONTAINERWONINGEN VOOR VLUCHTELINGEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- De kans is klein dat vluchtelingen in Schiedam worden gehuisvest in containerwoningen. Zoveel wil wethouder…

URGENTIE VLUCHTELINGEN: BURGEMEESTER SCHIEDAM TER VERANTWOORDING

SCHIEDAM- De OuderenPartij Schiedam (OPS) zal de burgemeester komende dinsdag uitvoerig aan de tand voelen over…

‘VLUCHTELINGEN IN TIJDELIJKE HUURWONINGEN SCHIEDAM’

SCHIEDAM- Vluchtelingen worden in Schiedam binnenkort ondergebracht in tijdelijke huisvesting tussen reguliere sociale woningbouw. Dat maakt…

ALLEEN HUIZEN MET HUURTOESLAG VLUCHTELINGEN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- In 2019 zijn alle woningen in Vlaardingen die verhuurd zijn aan vluchtelingen passend toegewezen. Dat…

MEER HUIZEN NAAR VLUCHTELINGEN: WACHTTIJD VLAARDINGERS 4 JAAR

VLAARDINGEN- De wachttijd voor een sociale huurwoning in Vlaardingen voor doorstromers bedraagt gemiddeld 4,1 jaar (50…

WETHOUDER VLAARDINGEN MELDT BRANDBRIEF HUISVESTING VLUCHTELINGEN

VLAARDINGEN- De Vlaardingse wethouder Ivana Somers (Leefbaar) maakt melding van een brandbrief over onder meer de…

SCHIEDAM BLIJFT ZOEKEN NAAR ALTERNATIEVE HUISVESTING VLUCHTELINGEN

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam zoekt naar andere manieren en vormen van huisvesting van vluchtelingen, waardoor het…

VERDRINGING DOOR VLUCHTELINGEN VLAARDINGSE HUURWONIGEN

VLAARDINGEN- Hoeveel vluchtelingen verdringen Vlaardingers op de huurwoningmarkt? De fractie Boers (fB) verlangt van het gemeentebestuur…

ZORGEN OVER HUISVESTING VLUCHTELINGEN VLAARDINGEN-SCHIEDAM

SCHIEDAM- Er wordt druk gezet achter de verplichte huisvesting (met voorrang op een sociale huurwoning) van…