Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

’80 % UITZENDBUREAUS VLAARDINGEN NIET BEREIKT MET CONVENANT’

VLAARDINGEN- Als het aan wethouder Ivana Somers (Leefbaar Vlaardingen) ligt komt er een convenant met alle…

VOORDELEN NIEUW VLAARDINGS CONVENANT UITZENDBUREAUS

VLAARDINGEN- Een nieuw convenant tussen de gemeente Vlaardingen en de uitzendbureaus, voor de huisvesting van arbeidsmigranten,…

NIEUW VLAARDINGS CONVENANT HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

VLAARDINGEN- Opnieuw wil de gemeente Vlaardingen een convenant sluiten voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het huidige…

NIEUWE POGING TEGEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Met nieuwe actielijnen en maatregelen hoopt de gemeente Schiedam het aantal Voortijdig Schoolverlaters (VSV) terug…

‘VOORAL FOUTE UITZENDBUREAUS ACHTER OPKOPEN PANDEN VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- In Vlaardingen worden vooral woningen opgekocht door uitzendbureaus waarmee de gemeente geen convenant heeft gesloten.…

STILTE ROND HARD INGRIJPEN TEGEN UITZENDBUREAUS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen wenst helemaal niets los te laten over de mogelijke gevolgen voor het…

‘GEEN NIEUW CONVENANT UITZENDBUREAUS VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen moet geen nieuw convenant sluiten met uitzendbureaus voor arbeidsmigranten en dit tijdig…

VLAARDINGS CONVENANT MOE-LANDERS TER DISCUSSIE

VLAARDINGEN- Wethouder Ivana Somers (Leefbaar) is van plan het Vlaardingse convenant met de uitzendbureaus en de…

VLAARDINGEN MOET ALLE ZWERVERS BINNENLATEN

VLAARDINGEN- De Vlaardingse daklozenopvang in de Nijverheidstraat moet alle daklozen met verblijfsstatus toelaten. Daarvoor heeft het…

UITZENDBUREAU WIL CONVENANT ARBEIDSMIGRANTEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Wethouder Fahid Minhas (VVD) reageert weinig enthousiast op de mogelijkheid tot het sluiten van een…

‘VLAARDINGEN MOET BREKEN MET UITZENDBUREAU’S’

VLAARDINGEN- Om uitbuiting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landers) aan te pakken moet Vlaardingen…

GEZOND OUD WORDEN IN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Drie wethouders ondertekenen vanmiddag het convenant ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’ tijdens een netwerkbijeenkomst over…