Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SUBSIDIE VOOR MONEPOLE SCHIEDAM NOG NIET ZEKER

SCHIEDAM- Er is nog geen bijdrage toegezegd vanuit het stadsbestuur voor de plannen met het pand van de voormalige bioscoop Monopole op de Hoogstraat in Schiedam. Het stadsbestuur reageert daarmee op vragen vanuit de gemeenteraad, waar het idee bestaat dat de gemeente bereid is 161.000 euro te investeren. Er wordt zelfs een investering voorzien van ruim 2 miljoen euro.

Het stadsbestuur erkent wel open te staan voor een onderbouwd verzoek om subsidie. Deze ‘welwillende houding’ laat onverlet dat een aanvraag getoetst zal worden, zoals iedere subsidieaanvraag, aan de vereisten uit onze Algemene Subsidieverordening. Duidelijk moet worden onderbouwd voor welke activiteit de subsidie wordt aangevraagd, wanneer deze wordt uitgevoerd en welke doelen er mee worden gediend. Dit zal in de subsidiebehandeling worden getoetst en dit zal leiden tot een besluit.

In de beantwoording van raadsvragen valt te lezen dat het niet aan de gemeenteraad is om over een eventuele subsidie te beslissen. Het college schrijft: ‘Wij handelen aldus binnen de door de raad gestelde financiële kaders en er is geen nadere besluitvorming van uw raad noodzakelijk.’

Het monumentaal pand op de Hoogstraat krijgt een nieuwe toekomst. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds, Stadsherstel Maassteden BV en het Stedelijk Museum Schiedam hebben hiervoor een voorstel ingediend bij de gemeente. Stadsherstel Maassteden koopt de Monopole van de gemeente. Stadsherstel maakt het pand geschikt voor gebruik en verhuurt het gebouw vervolgens aan het Stedelijk Museum Schiedam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *