Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

STIJGING OP VEILIGHEIDSINDEX SCHIEDAM

Burgemeester Lamers: “In sommige wijken zien we een toename van het aantal vernielingen en meldingen over de openbare ruimte. De scores zijn daardoor iets lager dan ze zouden kunnen zijn. Dat de veiligheidsindex over heel Schiedam stijgt, geeft aan dat het in het algemeen wel de goede kant op gaat. Maar we rusten niet op onze lauweren. Samen met onze partners gaan we door op de ingeslagen weg.”
Burgemeester Lamers: “In sommige wijken zien we een toename van het aantal vernielingen en meldingen over de openbare ruimte. De scores zijn daardoor iets lager dan ze zouden kunnen zijn. Dat de veiligheidsindex over heel Schiedam stijgt, geeft aan dat het in het algemeen wel de goede kant op gaat. Maar we rusten niet op onze lauweren. Samen met onze partners gaan we door op de ingeslagen weg.”

SCHIEDAM- De veiligheid in Schiedam ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit de veiligheidsindex, die in 2014 is gestegen. Bijna alle wijken van Schiedam laten een daling zien van het aantal misdrijven. De grootste stijging van de veiligheidsindex is te zien in de wijk Oost. Opvallend is verder dat het aantal inbraken en diefstallen in verschillende wijken fors is afgenomen. Schiedam scoort gemiddeld een 6,5. In 2013 was dit 6,3.

Schiedam-Oost laat na enkele jaren van achteruitgang nu een positieve ontwikkeling zien. Naast minder criminaliteit was er ook sprake van minder meldingen over de openbare ruimte.

Het indexcijfer voor Centrum steeg in 2014 naar 6,0, waar het een jaar daarvoor nog 5,6 was. In Kethel en Woudhoek daalde de index iets. Daar nam het aantal meldingen over de buitenruimte, ongedierte en de inzameling van afval toe. In andere wijken zijn de verschillen ten opzichte van een jaar eerder kleiner. Woudhoek en Spaland/Sveaparken scoren het hoogst van alle Schiedamse wijken.

Ook de komende jaren blijft het verbeteren van de objectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel van Schiedammers een belangrijk aandachtspunt van het college.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *