Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

STEEDS MEER OVERLAST VERWARDE PERSONEN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het aantal incidenten met overlast door verwarde en overspannen personen stijgt in Vlaardingen. In 2015 registreerde de politie 305 gevallen. In 2016 ging het om 335 situaties. In 2017 was dit opgelopen naar 348 registraties. Vorig jaar stond de teller op 390 gevallen. Ook het aantal incidenten burgengerucht en incidenten met drugs- en drankoverlast nemen toe (burgengerucht van 263 in 2017 naar 277 in 2018. Bij overlast door drugs en drank zat de voorlopige piek in 2017 (296 registraties).

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over personen met verward gedrag. Het gaat hier over meldingen bij de politie onder de noemer ‘incident verward persoon’. Andere cijfers over ‘verwarde personen’ zijn er eigenlijk niet. Volgens de gemeente kunnen geen (harde) conclusies worden getrokken over de bovengenoemde cijfers. Uit de politiecijfers valt namelijk niet te halen met welke problemen mensen kampen, hoeveel personen het betreft (vaak zijn er meerdere meldingen over een persoon) en waar het incident of de situatie over gaat. Tegelijkertijd komen lang niet alle mensen met verward gedrag in aanraking met de politie en deze cijfers geven daarmee geen volledig beeld.

Hoewel het met cijfers lastig te onderbouwen is, zijn er voldoende indicaties dat het drugsgebruik in Vlaardingen hoog is. Dit blijkt onder andere uit gesprekken die de gemeente voert met de politie en het Openbaar Ministerie en signalen uit de maatschappij. Drugsgebruik kan naast verschillende vormen van criminaliteit, ook overlast met zich meebrengen, zoals verstoring van de openbare orde, gevoelens van onveiligheid bij bewoners en nadelige economische consequenties, zoals waardedaling van woningen en omzetdaling bij ondernemers in buurten waar drugsgebruik voorkomt. De overlast van drank- en drugsgerelateerde incidenten lijkt in Vlaardingen ook toe te nemen. Hoewel deze incidenten in 2018 zijn gedaald ten opzichte van 2017, is er wel een stijging ten opzichte van 2015 waarneembaar (+18%). Momenteel loopt er nader onderzoek naar de drugsproblematiek binnen Vlaardingen.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *