Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

STADSKANTOOR SCHIEDAM MINDER BELANGRIJK VOOR AMBTENAREN

SCHIEDAM- Het stadskantoor van de gemeente Schiedam wordt minder belangrijk voor de ambtenaren. Door de lockdown is de aanwezigheid van personeel op de gemeentelijke locaties fors verminderd als gevolg van de regel ‘Thuis werken, tenzij…’. Dit heeft ertoe geleid dat het gebruik van videovergaderen een enorme vlucht heeft genomen. De acceptatie van thuiswerken is bovendien sterk toegenomen. Een werkgroep is zich over de vraag gaan buigen hoe gemeente Schiedam de voordelen van thuiswerken beter kan faciliteren en een passend en blijvend onderdeel kunnen laten zijn van de manier van werken.

Vanaf april zijn in het Stadskantoor diverse maatregelen genomen vanuit het coronageloof (wereldwijd sterftecijfer 0,13 %). Denk hierbij aan werken met voldoende afstand, spatschermen, instructies, extra schoonmaak, éénrichtingsverkeer en desinfectiezuilen. Ook is een deel van het team Toezicht en Handhaving binnen het Stadskantoor gehuisvest zodat ook zij op 1,5 meter van elkaar kunnen werken.

In 2019 is onderzocht in hoeverre het haalbaar zou zijn de ambtelijke organisatie te verhuizen naar de voormalige bibliotheek. De eindconclusie is dat deze verhuizing om meerdere redenen (met name ook kosten) niet realistisch is. Het stadsbestuur heeft daarom gevraagd een aantal alternatieven te onderzoeken en uit te werken. Deze scenario’s zijn inmiddels in een eerste concept uitgewerkt.

Daarnaast is een onderzoek gestart naar een mogelijk nieuw werkplekconcept dat tegemoet komt aan de huidige wensen en behoeften, maar ook aan die van de medewerker ‘van morgen’. Daarbij gaat het dan om een perspectief op middellange en lange termijn. De positieve ervaringen door het veel meer en ook omvangrijk thuiswerken zullen zeker worden meegenomen in de beeldvorming over de toekomstige huisvesting.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *