RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

STADSBESTUUR VLAARDINGEN WIL WEER INVESTEREN

VLAARDINGEN- Burgemeester en wethouders van Vlaardingen denken weer te kunnen investeren in de stad. Het financiële vooruitzicht in de Voorjaarsnota zou laten zien dat dit mogelijk is.

In 2024 wordt een begrotingssaldo gepresenteerd van 1,9 miljoen euro voordelig. De overige jaren laten begrotingssaldi zien van 0,8 euro nadelig in 2025, 0,3 miljoen euro voordelig in 2026 en 1,6 miljoen euro nadelig in 2027. De plussen en minnen zijn geen reden tot zorg, vindt wethouder Bart Bikkers (VVD).

Ieder voorjaar biedt het college aan de gemeenteraad de Voorjaarsnota aan. Hierin worden beleidsmatige en financiële keuzes voorgelegd die vervolgens verder worden uitgewerkt in de begroting voor het komende jaar (in dit geval 2024). Ook wordt in de voorjaarsnota inzicht gegeven in het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2024-2027.

1 reactie op “STADSBESTUUR VLAARDINGEN WIL WEER INVESTEREN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *