RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

STADSBESTUUR SCHIEDAM BLIJFT VOLHARDEN IN ANTWOORD WEIGERING

SCHIEDAM- De OuderenPartij Schiedam (OPS) zou de onderlinge omgangsvormen niet respectvol hebben laten verlopen, dat krijgt hun fractievoorzitter – Maarten Reuderink – als antwoord van het stadsbestuur, op de vraag waarom een schriftelijke vraag van de OPS niet wordt beantwoord. Het gemeentebestuur baseert die weigering aanvankelijk op het coalitieakkoord, maar geeft daar nu een nieuwe draai aan.

Reuderink wilde na de weigering van vorige maand heel precies, van het stadsbestuur, weten wat de wettelijke status is van een coalitieakkoord. Burgemeester en wethouders laten nu weten dat het coalitieakkoord niet leidend is om wel of niet te antwoorden. Reuderink krijgt nu te horen: ‘Wij vinden de betreffende vraag ongepast, dat was leidend in onze keuze uw vraag niet te beantwoorden. De verwijzing naar ons coalitieakkoord kunt u lezen als een verzoek aan u om de onderlinge omgangsvormen respectvol te laten verlopen.’

De OPS wilde, in eerste instantie, van het stadsbestuur weten hoe het kan gebeuren dat, wegens werkzaamheden, de Eduard van Beinum- en de Van Beethovenlaan gedeeltelijk zijn afgesloten. Dit zou volgens de OPS niet handig zijn. Reuderink: ‘Bent u het met ons eens dat een driejarig kind ook tot die conclusie kan komen?’ Burgemeester en wethouders lieten daarop weten: ‘In het coalitieakkoord hebben wij opgenomen dat de onderlinge omgangsvormen binnen de raad, van het college naar de raad en vice versa respectvol moeten verlopen. Uw vraag vinden wij ongepast en beantwoorden wij daarom niet.’

Een coalitieakkoord wordt ook in Schiedam niet gesloten met de gemeenteraad, maar met de partijen achter het stadsbestuur (de coalitie). De OPS is een oppositiepartij. Voor de praktische zaken rond de gemeenteraadsvergaderingen dient het Reglement van orde (niet het coalitieakkoord). In dit reglement komen onderwerpen aan de orde die direct te maken hebben met de gemeenteraad: onder meer de plicht voor het stadsbestuur aangaande schriftelijke vragen en de beantwoording.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *