WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SPREIDINGSWET WORDT VERRASSING VOOR SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het gemeentebestuur heeft geen idee welke (financiële) gevolgen de nieuwe ‘spreidingswet’ heeft voor Schiedam. Dat valt op te maken uit de woorden van wethouder Anouska Biekman (D66) bij beantwoording van vragen vanuit de raadscommissie.

Tot voorkort werd gedacht dat de kosten voor de Wet inburgering zullen stabiliseren, maar de aanstaande spreidingswet (mogelijk per 2024) doet vermoeden dat ook Schiedam asielzoekers verplicht moet gaan huisvesten. Tegelijk heeft Stroomopwaarts de ambitie het aantal uitkeringen te verminderen.

Biekman: “Nou, ten tijden dat wij de begroting hebben opgesteld was er wel spraken van een stabilisatie. We weten allemaal dat de wereld er nu anders uitziet. Zeker wat betreft de taakstelling (verplichting, red.) die het Rijk ons heeft opgelegd, dus we kunnen daar eigenlijk geen concrete uitspraak over doen, omdat wij ook niet weten om hoeveel statushouders* (asielzoekers, red.) het dan uiteindelijk gaat en wat de middelen vanuit het Rijk dan zullen zijn.“

Op dit moment is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) afhankelijk van vrijwillige medewerking van gemeenten om opvangplaatsen voor asielzoekers mogelijk te maken. De regering wil dat veranderen. Daarom stelt zij voor om gemeenten een wettelijke verplichting te geven in het opvangen van asielzoekers, vergelijkbaar met de verplichte huisvesting van vluchtelingen (met voorrang op de sociale woningvoorraad). Het wetsvoorstel is geen tijdelijke noodwet, maar een permanente regeling voor een nieuw stelsel van asielopvang. Dat stelsel moet er ook voor zorgen dat de opvang van asielzoekers beter wordt verspreid onder de gemeenten. Het Kabinet weigert de grenzen te sluiten.

*Asielzoekers worden pas ‘statushouders’ zodra ze een verblijfsvergunning krijgen, officieel hoort dan te worden gesproken over vluchtelingen, red.

2 gedachten over “SPREIDINGSWET WORDT VERRASSING VOOR SCHIEDAM

  1. Zet ze lekker in de Oranjebuurt en Sveaparken, daar woont D-66 die ze zo graag hier naartoe halen. Vergeet niet een paar van die wodkazuipende homofobe racisten toe te voegen voor de diversiteit.

  2. Verrassing? Het is op zijn minst naïef . Maar het weer op de schouders van de werkenden neerkomen. Want een oproep om de grenzen te sluiten is natuurlijk te veel gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *