Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SPORTFORMATEUR VOOR VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- In Vlaardingen komt een Sportformateur die werk gaat maken van het Sportakkoord. Het Rijk stelt 15.000 euro  beschikbaar om de onafhankelijke sportformateur aan te stellen, die als taak heeft om lokale partijen met elkaar aan tafel te brengen en hen een Vlaardings Sportakkoord te laten sluiten.

Minister Hugo de Jonge (CDA) heeft in de zomer van 2018 samen met de sportsector, gemeenten en maatschappelijke partners een Nationaal Sportakkoord gesloten om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In dit akkoord staan vijf ambities omschreven: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en vaardig in bewegen. In Vlaardingen is er nog een ambitie aan toegevoegd, namelijk integraal sport- en beweegbeleid. Een lokaal sportakkoord is een goed instrument voor de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners om aan de ambities uitvoering te geven.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *