WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SOCIALE HUURWONINGEN SCHIEDAM NAAR ROTTERDAMSE MINIMA

SCHIEDAM- De trend houdt aan dat woningen in het lagere huursegment in Schiedam vooral worden ingevuld door huishoudens van buiten de stad, met name uit Rotterdam en (in de particuliere huurvoorraad) uit het buitenland (onder wie veel arbeidsmigranten). De ontwikkeling dat Schiedammers met belangstelling voor een woning in het midden of hogere segment de stad relatief vaak verlaten, omdat dergelijke woningen niet in voldoende mate in Schiedam voorhanden zijn, is nog altijd zichtbaar, maar neemt wel enigszins af. Dat alles meldt het gemeentebestuur in de Zomernota.

Voor vestigers uit het buitenland is de particuliere huurvoorraad de belangrijkste ingang om in Schiedam aan woonruimte te komen. Wat bovendien meespeelt is dat het aanbod aan particuliere huurwoningen in de stad de laatste jaren fors is toegenomen. Dat vergemakkelijkt het krijgen van woonruimte in deze sector.

Door de bouw van een flink aantal (grondgebonden) woningen is er de laatste jaren sprake van een stijging van het aantal Schiedammers dat in de eigen stad een woning in het midden en hogere segment betrekt. Dat geldt ook voor de trend dat Rotterdamse huishoudens meer dan voorheen in het duurdere deel van de Schiedamse woningvoorraad een woning zoeken. Dat heeft alles te maken met de forse prijsstijgingen van woningen in Rotterdam. Schiedam is daardoor voor veel Rotterdammers aantrekkelijker geworden bij de zoektocht naar een woning in het midden en hogere segment. Met overigens als gevolg dat ook in Schiedam de huizenprijzen fors stijgen. Dat blijkt onder meer uit de ontwikkeling van de woz-waarde van woningen.

De stijging in Schiedam ligt al twee jaar boven het landelijke gemiddelde. En binnen de regio Rotterdam-Rijnmond geeft Schiedam twee jaar achter elkaar de snelste toename te zien. Met een woz-waarde van 248.000 euro (gemiddelde van huur en koop) staat Schiedam op de regionale ranglijst hiermee boven Vlaardingen en Nissewaard.

Het stadsbestuur schrijft: ‘De ontwikkelingen van de afgelopen tijd maken duidelijk dat veranderingen in de woningvoorraad qua aanbod en prijs invloed hebben op de verhuisstromen en het type huishoudens dat de stad aantrekt. Dat neemt niet weg dat sociale stijging ook nu nog steeds leidt tot het vertrek van (oudere) Schiedammers en een instroom van jonge huishoudens aan de onderkant van de woningmarkt. In het hoogste segment is er overigens weinig veranderd en is er evenals voorheen nog altijd sprake van een uitstroom van huishoudens.’

3 reacties op “SOCIALE HUURWONINGEN SCHIEDAM NAAR ROTTERDAMSE MINIMA

  1. Dus we jagen het geld weer de stad uit en trkken armoede binnen. Bekend verhaal in Schiedam.

  2. En straks met die woonwijk tussen het spoor en de A20 komen er weer een paar duizend woningen bij voor minima en (arbeids)migranten, want niemand gaat hier voor zn plezier wonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *