Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SNELLER HERSTEL LICHTMASTEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam gaat schades aan individuele lichtmasten voortaan zelf verhelpen. Wethouder Alexander van Steenderen en Henk Blom, directeur Marktoperaties van Stedin, hebben hierover afspraken gemaakt. Door deze afspraken kunnen kleine storingen sneller worden aangepakt. Grotere storingen worden nog steeds verholpen door Stedin.
stedin
In circa 80 procent van de storingen aan openbare verlichting, gaat het om één of enkele kapotte of omvergereden lichtmasten. Door de overeenkomst kan de gemeente die lichtmasten nu sneller en goedkoper repareren.

Wettelijk is bepaald dat de gemeente wél beschadigde masten mag repareren, maar niet aan het ondergrondse elektriciteitsnetwerk van het nutsbedrijf mag komen. In de praktijk moeten er dan twee werkbusjes van twee verschillende bedrijven op eenzelfde moment voor één kapotte lichtmast komen. De wethouder vindt dat dit efficiënter kan. Voortaan komt er na een melding één bedrijf, dat meteen aan de slag gaat. Dat scheelt zowel de gemeente als Stedin veel tijd en geld. De nieuwe afspraken gelden alleen voor individuele kapotte lichtmasten. Storingen in het ondergrondse elektriciteitsnet, waardoor soms de verlichting in een hele straat uitvalt, worden nog steeds verholpen door Stedin.

Met het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst geeft Stedin de gemeente toestemming om reparatiewerk aan het elektriciteitsnetwerk te laten verrichten door eigen gecertificeerde aannemers. De kosten worden door Stedin gedragen. Hierdoor kan de doorlooptijd voor het oplossen van storingen worden verkort naar één week in plaats van zes weken. Daarnaast kunnen de kosten met zo’n 70% worden verminderd, wat op jaarbasis zo’n 10.000 euro scheelt. Schiedam is een van de eerste gemeenten die deze dienstverleningsovereenkomst aangaat met Stedin.