Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SLOOP BASISSCHOOL DE PEPERKLIP SCHIEDAM-OOST

SCHIEDAM- Basisschool De Peperklip in Schiedam-Oost wordt gesloopt. Door het bestuur van de Stichting Primo Schiedam is een verzoek gedaan bij de gemeente voor vervangende nieuwbouw en tijdelijke huisvesting , inclusief sloop van het hoofdgebouw in de Fahrenheitstraat en de dependance.

De door het schoolbestuur ingediende aanvraag voldoet aan alle regels. De totale kosten voor sloop en nieuwbouw bedragen 5,1 miljoen euro.

‘Veel kinderen uit de buurt gaan naar school bij De Peperklip. Daarmee is de basisschool ook echt onderdeel van de buurt’, staat in de Gebiedsvisie Wetenschappersbuurt Schiedam-Oost. Over het aanbod van voorzieningen zijn bewoners daarom ook mogelijk positiever gestemd dan de kwaliteit van de woning, het openbaar gebied en de bewonerssamenstelling. Uit het onderzoek van SmartAgent blijkt dat 45% van de bewoners uit Schiedam-Oost tevreden is met het voorzieningenaanbod.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

6 reacties op “SLOOP BASISSCHOOL DE PEPERKLIP SCHIEDAM-OOST

 1. Allebei mijn kinderen hebben daar op school gezeten. Ikzelf in de ouderraad ,fijne school goede begeleiding van de kinderen
  Goed advies, fijne leerkrachten!

 2. Marloes Schimmer
  Adjunct-directeur Obs De Peperklip

  Middels deze weg willen we een ieder die dit bericht leest meegeven dat bovenstaand artikel onwaarheden bevat. De suggestie die de schrijver wekt dat de sloop van De Peperklip een feit is, is onjuist. Hoewel er fondsen zijn aangevraagd voor de nieuwbouw van de school zegt dit absoluut niet dat de school op korte termijn wordt vervangen.
  We gaan niet weg uit de wijk en zullen ook in een eventuele nieuwbouwsituatie gewoon in de wijk blijven.
  Er is vanuit de school opheldering en rectificatie gevraagd.

  1. Rectificatie is alleen aan de orde bij feitelijke onjuistheden. In de Zomernota maakt het college de plannen met De Peperklip bekend.
   Letterlijk schrijft het college van B en W (pagina 44, onderaan):

   07. Vervangende nieuwbouw de Peperklip.
   Door het bestuur van de Stichting Primo Schiedam is voor het Programma Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 2020 een verzoek gedaan voor vervangende nieuwbouw (incl. sloop hoofdgebouw en dependance) en tijdelijke huisvesting voor basisschool De Peperklip. De door het schoolbestuur ingediende aanvraag voldoet aan de in de verordening genoemde vereisten en dient te worden gehonoreerd. Het gaat om een investering van € 5.187.000, die (via de reserve kapitaallasten) voor een bedrag van € 300.000 wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Onderwijs.

  2. Uit de Voortgangsrapportage gebiedsontwikkeling A2o-zone: In de Wetenschappersbuurt onderzoeken we de mogelijkheden om op de huidige locatie van basisschool De Peperklip in Oost nieuwbouw te ontwikkelen. Diverse keuzes zijn hierbij in beeld, zoals een nieuwe school, inclusief een sporthal/gymzaal, appartementen en andere voorzieningen die voor de buurt relevant zijn. Voor de gebiedsontwikkeling A20-zone Schiedam is herontwikkeling op deze plek aan de Professor Kamerlingh Onneslaan (de Peperkliplocatie) een kans om een verbinding te realiseren tussen enerzijds het bedrijventerrein Spaanse Polder, Lentiz Life College en anderzijds het komende woonprogramma op Schieveste en de wijk Oost met voorzieningen waaronder de basisschool.
   Op een hoger schaalniveau bezien maakt een herontwikkeling van deze locatie deel uit van het versterken van de verbinding van de A20 zone met het Merwede4Havens gebied. Het is daarom van belang om de herontwikkeling van de Peperkliplocatie integraal af te stemmen met de
   verstedelijkingsopgave Schieveste.

 3. Er staat dat de aanvraag dient te worden gehonoreerd en dat mogelijkheden op onze locatie worden onderzocht. De eerste zin is De Peperklip wordt gesloopt. We hebben aangegeven dat dit suggestief is. De suggestieve inhoud van de kop en de eerste zin van het artikel hebben voor veel onrust en angst gezorgd bij ouders en kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *