Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SLOOP ARMENSCHOOL (1862) SCHIEDAM STAP DICHTERBIJ

SCHIEDAM- Voor de ontwikkeling van het Blauwhuiskwartier in Schiedam liggen plannen klaar om eenenzestig woningen te bouwen in de Lange Nieuwstraat. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor zesentwintig appartementen en vijf loftwoningen.

De initiatiefnemer heeft er voor gekozen dit project in drie delen op te splitsen. Het eerste deel betreft het voorliggende bouwdeel. Het tweede deel betreft het Blauwhuis en de naastgelegen ‘Noordvleugel’ , waarin acht woningen komen. De procedure voor dit bouwdeel wordt bepaald door de monumentenstatus van deze bouwwerken. Het derde deel betreft de herbouw van de ‘Zuidvleugel’ ten behoeve van twaalf starterswoningen.

Het bouwplan is op een aantal onderdelen in strijd met het bestemmingsplan. Hoewel op grond van het bestemmingsplan woningen op deze locatie zijn toegestaan, zijn deze slechts toegelaten indien wordt voldaan aan de geluidsnormen uit de Wet geluidhinder. Dit geldt ook voor het in beperkte mate (0,7 meter) overschrijden van de maximale bouwhoogte van i6,o meter en het bouwen in een gebied waar mogelijk sprake is van archeologische waarden in de bodem. Het plan voldoet wel aan de geldende parkeernormen.

De bouw stuit op bezwaren van de Historischer Vereniging Schiedam. Vooral omdat de eerste Openbare Armenschool uit 1862 wordt gesloopt. De vereniging wijst erop dat Schiedam een lange geschiedenis kent van het slopen van gebouwen uit de arbeidsgeschiedenis.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *