Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SLECHTE ECOLOGISCHE KWALITEIT BIJ NIET SANEREN BROEKPOLDER VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Wanneer de Vlaardingse gemeenteraad vanavond besluit om de bodem van de Broekpolder niet te saneren dan blijft het gebied van matig tot slechte ecologische kwaliteit, dat geldt zowel voor de beplanting, waarvan delen nu al in heel slechte staat zijn, maar ook voor het bodemleven en het leven in het oppervlaktewater. Dat alles laat wethouder Bart de Leede (GroenLinks) weten in antwoord op vragen van de fractie Heel de Stad.

Het oudste grote onderzoek naar de verontreiniging is uit 1997 (Chemielinco). In dat onderzoek zijn in de hele Broekpolder de verontreinigingen per vak in beeld gebracht. De verontreiniging met drins is toen duidelijk geworden. Het probleem van drins is onder andere dat ze niet afbreken en zich wel via het oppervlaktewater verspreiden.

Het regenwater dat nu op het gebied komt, raakt vervuild door contact met de bodem. Door een leeflaag aan te brengen verdwijnt dit contact, omdat het regenwater met schone grond in aanraking komt voor het wordt afgevoerd. Nu is het zo dat het oppervlaktewater verontreinigd is en gezuiverd moet worden. De gemeente weet niet 100% zeker of de verontreiniging helemaal niet meer in het oppervlaktewater terecht komt. Er sijpelt aan de oostzijde van het gebied kwelwater onder de Watersportweg door. Mogelijk blijft dit in de toekomst ook gebeuren en is voor dat kwelwater een apart slootje nodig met een zuivering. Het Hoogheemraadschap zal de waterkwaliteit blijven monitoren en acties ondernemen als dat nodig is.

De Provincie heeft geen haast, maar heeft nu geld beschikbaar en wil een beslissing nemen. Ze willen nu een besluit, want anders gebruiken zij het geld voor een andere sanering in de Provincie. Er zijn meer te saneren locaties en het budget is niet toereikend voor alle locaties. Bovendien vervallen met de komst van de omgevingswet meer taken van de Provincie en is het onzeker of het budget voor dit soort oude gevallen blijft bestaan.

2 reacties op “SLECHTE ECOLOGISCHE KWALITEIT BIJ NIET SANEREN BROEKPOLDER VLAARDINGEN

  1. Drins zijn pesticiden die zijn overal te vinden (akkerbouw) omdat het vroeger werd gebruikt. Zie facebook stop sloop broekpolder daar.is veel informatie te vinden incl rapport dcmr. (Sinds.laatste onderzoeken zelf verbetering) En bouwen is niet uitgesloten er zijn geen garanties dit omdat woonvisie niet bindend is. Overheid is fanatiek er moet gebouwd worden en die neemt gewoon het regie over ivm bouwen. Besluiten ook niet..en het blijft ook niet bij 1.5 miljoen bijdrage…alles wordt gewoon veel duurder. Gemeenteraad is hierover geinformeerd, maar zij geloven in de toezeggingen die door provincie zijn gedaan in 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *