Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAMSE VERPLEEGKUNDIGE GESCHORST OM GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

SCHIEDAM- De Schiedamse verpleegkundige F.N.W. J. is wegens grensoverschrijdend gedrag voorwaardelijk geschorst uit het Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg (BIG-register).

De Schiedamse zorgverlener is voor de duur van één jaar met een proeftijd van twee jaren voorwaardelijk geschorst. De proeftijd is ingegaan op 13 april 2022 en loopt tot en met 12 april 2024. De verpleegkundige moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten in strijd met de goede zorg die hij als verpleegkundig specialist behoort te betrachten, of in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt.

 Alleen wie in het BIG-register is ingeschreven, heeft het recht de door de wet beschermde titel van verpleegkundige te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *