RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAMSE HISTORICUS: ‘ENERGIETRANSITIE BEHOORLIJK ONGELOOFWAARDIG’

SCHIEDAM- ‘Als de warmtepomp zo´n vervuiler blijkt en toch mág, is daarmee de energietransitie behoorlijk ongeloofwaardig geworden’, stelt de Schiedamse historicus en publicist Han van der Horst in een reactie op berekeningen van de stichting Nationale Milieudatabase, die laten zien hoe vervuilend de warmtepomp nu écht is, want de milieubelasting is zo zwaar dat een huis met warmtepomp niet of nauwelijks binnen de regels van het Bouwbesluit gebouwd mag worden. Van der Horst: ‘En dan blijkt het ook nog helemaal mis te gaan op het punt van de warmtenetten. Ook dat nog.’

Het is nog steeds onduidelijk op welke termijn de gemeente Schiedam een structurele subsidie kan verwachten van het Rijk voor een werkbudget. Dit geld zou nodig zijn om het warmtenet uit te kunnen rollen in de wijk Groenoord. Tot nu toe heeft de gemeente een eerste eenmalige bijdrage van circa 500.000 euro van het Rijk ontvangen en blijft men stevig lobbyen. Het werkbudget zou noodzakelijk zijn om alle werkzaamheden die met de aanleg van het warmtenet samenhangen te dekken, ongeacht of daar compensatie vanuit het Rijk tegenover staat. Gesproken wordt over een werkbudget van 700.000 euro.

De kans is groot dat gebruikers (bewoners van Vlaardingen, Delft, Den Haag en Leiden) zullen opdraaien voor de extra kosten bij het project WarmtelinQ, waarbij restwarmte van de industrie wordt gebruikt om huizen te verwarmen. Dat beweert onderzoekscollectief Spit. Bij WarmtelinQ (onderdeel van de GasUnie) probeerde een woordvoerder, eind december, de bevindingen van Spit nog te weerleggen, maar cijfers waaruit het tegendeel zou blijken kwamen niet.

De Drevenbuurt in Vlaardingen-Holy moet uiterlijk in 2032 als eerste buurt in Vlaardingen geheel aardgasvrij zijn, zoals vastgesteld in de Transitievisie Warmte. Daarnaast is het aardgasvrij maken van drie buurten in Vlaardingen, waaronder de Drevenbuurt, één van de focuspunten van het stadsprogramma Nieuwe Energie. Met het aardgasvrij maken van de eerste circa 1.300 woningen en enkele utiliteitsgebouwen in deze buurt wordt een eerste stap gezet om Vlaardingen buurt voor buurt uiterlijk in 2050 geheel aardgasvrij te krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.