Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAMSE BEWONERSCLUB WIJST OP HOGERE KOSTEN AARDGASVERBOD

SCHIEDAM- Het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO) wijst op het nieuws dat huiseigenaren en verhuurders fors meer geld kwijt zijn voor de vergroeningskosten. Volgens berekeningen van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland, pakken de kosten 40-50% hoger uit dan het kabinet heeft voorgespiegeld.

De berekeningen komen op het moment waarop de gemeente Schiedam werkt aan het becijferen van de totale kosten voor het invoeren van een aardgasverbod in de wijk Groenoord. De gemeenteraad wil een kostenscenario zien waarbij wordt gerekend met een aansluitingspercentage van 8o % op het warmtenet van Eneco. Dit scenario zal deel uitmaken van het definitieve voorstel wat binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent het Energieperspectief 2050 vastgesteld, een gezamenlijk toekomstbeeld voor de regio. Het geeft inzicht in hoe er voor iedereen naar ‘een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening’ kan worden toegewerkt. Op lokaal niveau is al gestart met de voorbereiding voor een Warmtetransitievisie. Hierin worden de technische mogelijkheden per wijk in beeld gebracht hoe deze aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Het project Nieuwe Energie voor Groenoord zal hier een onderdeel van zijn.

Verhuurder Woonplus wil al hun huurwoningen in Groenoord aansluiten op het restwarmtenet van Eneco. Volgens eerste berekeningen van de Groenoord Belangen Groep zullen de huren in Groenoord daardoor stijgen met 105 euro per maand. De gemeente had het eerder over een lastenstijging voor huurders van ongeveer 27 euro per maand. Huiseigenaren moeten hiervoor een extra lening afsluiten van 15.600 euro, zo liet de gemeente al eens weten.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

2 reacties op “SCHIEDAMSE BEWONERSCLUB WIJST OP HOGERE KOSTEN AARDGASVERBOD

  1. Jammer dat het Sobo Niet meer van deze tijd is volgens de wethouder(??????).
    Afgelopen week van 10-02 tot 14-02 hebben we in 2 dagen tijd 6 mensen aan het loket gehad en 3 aan de telefoon! En dat op de 2 dagen dat het loket was geopend!
    Wat de kosten betreft staan de genoemde kosten niet op zichzelf. Wat op dit moment wordt doodgezwegen is dat Groenoord ruim in de Vve-clubjes zit. De particuliere huiseigenaar die voornamelijk niet is aangesloten bij een vve. Die merkt dat de bkr-wetgeving wederom moet worden aangepast wil hij b.v. zijn private-lease auto niet willen omruilen voor een nieuwe lening voor “van gas los”. Ik heb hier uitgebreid onderzoek naar gedaan! Penningmeester Sobo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *