WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAMS COLLEGE GAAT NU OVER PLANSCHADE

SCHIEDAM- Niet de Schiedamse gemeenteraad, maar burgemeester en wethouders beslissen in het vervolg over schadeverzoeken die het gevolg zijn van handelen door de gemeente. Uit praktisch oogpunt zou dit zijn overgedragen aan het college.

In de Omgevingswet is bepaald dat aanvragen om schadevergoeding die betrekking hebben op een besluit van de gemeenteraad, door het college worden afgedaan. Dit is onder het huidig recht ook al zo voor planschade. De raad stelt een bestemmingsplan vast, het college beslist over de vergoeding van planschade die daaruit voortvloeit.

Wanneer de gemeenteraad besluit een verordening of beleidsdocument te wijzigen, beslist het college op een verzoek om schadevergoeding naar aanleiding van die wijziging. Voor de financiële dekking is de Financiële verordening gemeente Schiedam 2017 onverkort van toepassing. Dat betekent dat voor incidentele uitgaven tot een bedrag van 100.000 euro, waarvoor geen budget is geraamd in de begroting, achteraf verantwoording plaatsvindt en voor hogere bedragen vooraf besluitvorming door de gemeenteraad is vereist (via een raadsvoorstel). Dit geldt zowel voor schadevergoedingen binnen als buiten het omgevingsrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *