WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM WIL TOT 2025 DOOR MET FLEXWONINGEN GROENOORD

SCHIEDAM- Het stadsbestuur van Schiedam gaat voor een verlenging van de proef met het flexwonen op het Jacques Urlusplein in Groenoord. Dat valt te lezen in de Zomernota. Het college stelt voor om de gemeentelijke financiering voor twee jaar (2024 en 2025) te verlengen en het project medio 2024 te evalueren.

In het ambitiedocument zetten burgemeester en wethouders in op een (t)huis voor iedereen en waar mogelijk via de inzet van flexwonen. Het tijdelijke wooncomplex op het Jacques Urlusplein is sinds de zomer 2021 bewoond. Voor dit project is financiering beschikbaar tot en met 2023. Het betreft de tijdelijke huisvesting van drie groepen bewoners: Spoedzoekers, inwoners van Schiedam die geen aanspraak kunnen maken op urgentie en ook geen eigen middelen voor huisvesting hebben. Zij dreigen dakloos te worden; jongeren voor begeleid wonen; studenten (hbo/universiteit) en leerlingen (mbo).

Op het Jacques Urlusplein zijn in totaal 32 studio’s. Het Rijk heeft een opstart-subsidie gegeven die tot en met 2023 wordt gebruikt om de kosten te dekken. Jongeren worden begeleid naar zelfstandig wonen.

Momenteel zijn er twee projecten voor flexwonen in Schiedam. Elk project kent eigen criteria om voor plaatsing in aanmerking te komen. De Zijlstraat is voor gezinnen bedoeld, aan het Jacques Urlusplein kunnen inwoners terecht met een zorgvraag, jongeren en reguliere spoedzoekers. Voor alle bewoners geldt dat ze maximaal twee jaar gebruik kunnen maken van de woonvoorzieningen.

1 reactie op “SCHIEDAM WIL TOT 2025 DOOR MET FLEXWONINGEN GROENOORD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *