WATERWEG ACTUEEL

SCHIEDAM VERWACHT ARMOEDE ARBEIDSGEHANDICAPTEN

SCHIEDAM VERWACHT ARMOEDE ARBEIDSGEHANDICAPTEN

SCHIEDAM- Er dreigt schuldenproblematiek bij de groep van ruim tweeduizend mensen met een arbeidsbeperking (WAjongeren) in de regio Waterweg-Noord. Dat laat het Schiedamse college van B en W weten in antwoord op vragen van D66. Oorzaak zouden nieuwe, landelijke maatregelen zijn. Het gaat vooral om de vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie.

Het instrument Loondispensatie kan worden ingezet om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het algemene idee van loondispensatie is dat de werkgever het loon betaalt dat past bij de verdiencapaciteit van de betrokken werknemer. Het loon wordt aangevuld door de gemeente tot maximaal het wettelijk minimumloon (WML).

Met de inzet van loondispensatie hebben werknemers met een arbeidsbeperking te maken met twee inkomstenbronnen: het loon via de werkgever en een aanvullende uitkering vanuit de overheid. Voor een werknemer betekent dit dat hij loon ontvangt van de werkgever en daarnaast een aanvullende uitkering van de overheid. De werkgever draagt sociale verzekeringspremies af naar rato van het loon. Over de aanvullende uitkering wordt geen pensioen opgebouwd en heeft men slechts recht op WW en andere werknemersverzekeringen over het deel dat de werkgever betaalt.

Een bijkomend nadeel is dat de werknemers van verschillende instanties een inkomen ontvangen en dit ook zelf zullen moeten aanvragen. Het risico is dat deze doelgroep vanwege hun beperking dit waarschijnlijk niet zullen doen, vreest het gemeentebestuur van Schiedam. Hierdoor is de kans aanwezig dat zij inkomsten missen met als gevolg te verwachten (schuld)problemen.

 

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com.

 

Webradio Torpedo

maart 12th, 2018

No Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *