WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM-NIEUWLAND BEHOUDT 2 STRAATNAMEN

SCHIEDAM- De straatnamen MCM de Grootstraat en de Van Heuven Goedhartstraat blijven bestaan in Schiedam-Nieuwland. De straatnamen uit augustus 1960 en juni 1959 keren terug op vrijwel dezelfde locaties waar ze de afgelopen decennia al bestonden, tot de sloop van de flats in de twee straten.

In juni 2020 begon de sloop van de sociale woningbouw in de Van Heuven Goedhartstraat (oneven) en enkele flats aan de Parkweg (tussen de Burgemeester van Haarenlaan en de Nolenslaan). In de flats werd meer asbestverontreiniging aangetroffen dan waarmee eerder rekening was gehouden. Door de inschattingsfout heeft Schiedam te maken gekregen met oplopende kosten.

Voor de flats in MCM De Grootstraat begon de sloop juli 2021. Na de sanering van alle asbesthoudende materialen werd gestart met de grootschalige sloop van de buitenkant. De huurders hadden geen terugkeerrecht voor de vervangende nieuwbouw. Voor de bewoners was wel recht op een gelijkwaardige woning.

Door nieuwbouw komen er in het gebied Parkweg Midden eengezinswoningen en appartementencomplexen met lift. Deze nieuwe woningen zijn van een ander (hoger) kwaliteitsniveau dan voormalige portiekwoningen, daardoor liggen de huurprijzen hoger dan de huren van de oude woningen. De nieuwe woningen worden via de reguliere weg toegewezen via Woonnet Rijnmond. Inwoners uit Schiedam krijgen wel voorrang bij de toewijzing.

Vanwege de sloop  rondom de Parkweg rekende de gemeente in 2017 op een besparing op de sociale voorzieningen. Nieuwbouw in dit deel van de wijk zorgt voor maatschappelijk rendement en voor waardeontwikkeling, omdat er woning komen voor starters en doorstromers.

Zie ook: Sloop Parkweg-midden afbraak criminele achterbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *