WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM LAAT 3,3 MILJOEN EURO ERFPACHT SCHIETEN

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam loopt zo’n 3,3 miljoen euro mis aan erfpachtinkomsten, omdat de grond onder het oude DCMR kantoor aan de ‘s-Gravelandseweg per 28 juni 2019 is verkocht aan projectontwikkelaar V16 BV, terwijl de erfpacht pas af zou lopen op 1 juli 2049.  In een reactie op vragen aan de gemeente over de grondverkoop, wordt uitsluitend gewezen op het belang van het uitbreiden van de woningvoorraad.

Het laten schieten van de ruim 3 miljoen euro blijkt uit de Akte van levering (bron: Kadaster). Onder artikel 3 (duur van de canon) staat geschreven: ‘Tot aan het tijdstip waarop de canon overeenkomstig het hierna in lid 2 bepaalde voor de eerste maal zal worden herzien, bedraagt de jaarlijkse canon 8,6233907 % van dat bedrag, is 213.867 gulden’. Omgerekend naar euro’s komt dit neer op 97.048,61 euro per jaar, inclusief is dat zo’n 110.000 euro per jaar.

Een woordvoerder gaat niet in op de vraag of het niet beter was geweest om met ontwikkelaar V16 af te spreken pas te verkopen aan het eind van de erfpacht? (‘Dan kan de ontwikkelaar het kopen tegen de dan geldende marktprijs’).

De woordvoerder komt niet verder dan: ‘Het gemeentelijk grondbeleid geeft de mogelijkheid om bij woningbouw te converteren van erfpacht naar vol eigendom. Als een dergelijk verzoek komt, dan werkt de gemeente daaraan mee. Een jaarlijkse inkomstenbron van een leegstand bedrijfspand kan economisch natuurlijk nooit verantwoord worden. Dit geldt eens te meer nu het alternatief in dit geval was dat woningen aan de woningvoorraad zouden worden toegevoegd.’

Er rammelt meer aan de reactie van de gemeente op de grondverkoop. Uit dezelfde Akte van levering
blijkt ook dat de grond aan de  ‘s-Gravelandseweg bij de uitgifte in 1993 al 2,5 miljoen gulden waard was, terwijl ontwikkelaar V16 BV hier slechts 650.938,00 euro voor heeft betaald, om er een appartementencomplex te realiseren. Een computerprogramma van het CBS berekent eenvoudig een waardestijging van 67,7% voor de grond. Dit alles nog helemaal los van de waardestijging door marktwerking en verandering van de bestemming: van kantoren naar koopappartementen met een extra woonlaag voor luxe penthouses.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *