Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM HOOPT ALWEER OP SUBSIDIE AARDGASVERBOD GROENOORD

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam dingt mee naar een EU-subsidie van in totaal 3 miljoen euro, om tien Zuid-Hollandse gemeenten te helpen bij het opstellen van een kosten-batenanalyse, om tien wijken een aardgasverbod op te leggen. U kon hierover in september 2019 (als eerste en enige) al lezen bij Waterweg Actueel. De EU Investeringsbank heeft het Elena-fonds opgericht om overheden hierbij tegemoet te komen. Door de krachten te bundelen en de provincie als penvoerder te vragen maken de gemeenten grote kans om in aanmerking te komen voor de EU subsidie van 3 miljoen euro. Groenoord in Schiedam is één van deze tien wijken.

Eerder is Groenoord afgewezen als ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierdoor liep Schiedam in oktober 2018 al eens 5,5 miljoen euro aan subsidie mis. De gevraagde Rijksbijdrage was een belangrijke stimulans om een aardgasvrije warmtevoorziening in Groenoord mogelijk te maken. Om heel Groenoord aardgasvrij te maken is circa 76 miljoen euro nodig.

Volgens berekeningen van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland, pakken de kosten voor een aardgasverbod 40-50% hoger uit dan het kabinet tot nu toe heeft voorgespiegeld. De berekeningen komen op het moment waarop de gemeente Schiedam werkt aan het becijferen van de totale kosten voor het invoeren van een aardgasverbod in de wijk Groenoord. De gemeenteraad wil een kostenscenario zien waarbij wordt gerekend met een aansluitingspercentage van 8o % op het warmtenet van Eneco. Dit scenario zal deel uitmaken van het definitieve voorstel wat binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Verhuurder Woonplus wil al hun huurwoningen in Groenoord aansluiten op het restwarmtenet van Eneco. Volgens eerste berekeningen van de Groenoord Belangen Groep zullen de huren in Groenoord daardoor stijgen met 105 euro per maand. De gemeente had het eerder over een lastenstijging voor huurders van ongeveer 27 euro per maand. Huiseigenaren moeten hiervoor een extra lening afsluiten van 15.600 euro, zo liet de gemeente al eens weten.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “SCHIEDAM HOOPT ALWEER OP SUBSIDIE AARDGASVERBOD GROENOORD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *