WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM GESTART MET FLEXWONINGEN VOOR URGENTE GEVALLEN

SCHIEDAM- Op twee locaties in Schiedam komt de gemeente met flexwoningen voor mensen die direct woonruimte nodig hebben. Het gaat om woonruimten in het centrum en in Groenoord.

Voor het centrum kwam dit voorjaar de Zijlstraat in beeld bij de gemeente voor flexwoningen. Het beoogde pand was tot voor kort in het bezit van ASVZ. Om kansen te kunnen verzilveren, is in snel tempo geschakeld en getoetst of de locatie geschikt is voor flexwonen en voor welke doelgroepen. Omdat de nood het hoogst was voor dakloze gezinnen, is besloten alle kleine units in het pand te verbouwen naar wooneenheden voor gezinnen.

Het Fonds Schiedam Vlaardingen is bereid het pand aan te kopen. Stichting Elcerlyc treedt op als verhuurder en biedt de hulpverlening aan bewoners. De afgelopen maanden is hard doorgewerkt aan de verbouwing en eind juli konden de eerste gezinnen er terecht. Het project is bedoeld als tussenvoorziening voor Schiedamse gezinnen, die vanuit de crisisopvang van Stichting Elcerlyc Vlaardingen uiteindelijk doorstromen naar de gemeente Schiedam. In totaal kunnen er acht gezinnen, maximaal een jaar, terecht. De looptijd van het project bedraagt vijf jaar. De zorg wordt betaald door de Centrumgemeente door middel van een subsidiebedrag aan St. Elcerlyc.

De gemeente ziet ook kansen voor flexwoningen op het Jacques Urlusplein 100 in Groenoord. Ook deze locatie is afgestoten door een zorgorganisatie, in dit geval Middin. De locatie in Groenoord is ruim en heeft flexibele plattegronden. In tegenstelling tot de Zijlstraat waar slechts voor één doelgroep is gekozen , biedt het Jacques Urlusplein kansen voor een mix aan doelgroepen, bestaande uit studenten, reguliere spoedzoekers’ en bewoners met een zorgvraag. Deze laatste doelgroep betreft jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Alle kandidaat-bewoners worden gescreend op groeipotentie en geschiktheid voor flexwonen. Ook moet sprake zijn van een sociale/economische binding met Schiedam.

Door huurcontracten van maximaal 2 jaar te hanteren, wordt doorstroming op de woningmarkt gestimuleerd. Er zijn twee partijen geselecteerd die zorgdragen voor locatiemanagement en begeleiding van bewoners met een zorgbehoefte. Dit zijn ‘Welkom’ en WMO Maatwerk. Er is gekozen voor Welkom omdat deze partij al veel ervaring heeft met Flexwonen.

Voor het project in Groenoord is een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van BZK, in het kader van de ‘versnelling bouw van (flexibele) huisvesting voor kwetsbare doelgroepen’. De aanvraag is inmiddels gehonoreerd en de bijdrage betreft 200.000 euro. Hiermee moeten de eerste drie jaar van het project worden gefinancierd. Bij een positieve tussenevaluatie kan dit worden verlengd met nog eens negen jaar. Voor de samenwerking gaan wij een intentieovereenkomst aan met betrokken partners.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “SCHIEDAM GESTART MET FLEXWONINGEN VOOR URGENTE GEVALLEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *