Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM BELOOFT MEER ONDERZOEK FRAUDE BIJSTAND

SCHIEDAM- Stroomopwaarts gaat de komende periode meer vooronderzoeken doen naar vermogen in het buitenland met het mogelijk effect dat er meer aanmeldingen kunnen worden gedaan bij het Bureau Fraude Informatie. Het blijft onduidelijk hoe hoog het totaalbedrag is bij deze fraude door bijstandscliënten in de waterweggemeenten. Oppositiepartij LOS heeft bij het gemeentebestuur van Schiedam geïnformeerd naar het fraudebedrag tot nu toe. De partij krijgt te horen dat dit niet mogelijk is in verband met de privacy van de fraudeurs.

‘De terugvorderingen zijn afgestemd op de overtreding en worden individueel afgestemd’, antwoordt het stadsbestuur. ‘Van belang is dat in alle gevallen de overtredingen hebben geleid tot een terugvordering. In het kader van de privacy kan er niet gedetailleerd ingegaan worden op de hoogte van de bedragen. Dit zou te makkelijk herleidbaar zijn naar individuele gevallen’, meent het gemeentebestuur.

LOS signaleert dat er tot nu toe weinig onderzoeken zijn verricht naar deze vorm van fraude: ‘Twaalf onderzoeken in 4 jaar tijd is erg weinig’. Het stadsbestuur erkent dat, maar wijst er ook op dat het in deze gevallen gaat om zeer intensieve onderzoeken die alleen kunnen worden uitgevoerd op basis van concrete vermoedens van verzwegen vermogen. Een onderzoek via Bureau Fraude Informatie kan enkele maanden tot ruim een jaar duren.

De twaalf onderzoeken in de afgelopen jaren staan voor een 100% succespercentage . Dat lijkt LOS reden om scherpere en frequentere controles uit te gaan voeren. Het gemeentebestuur geeft aan dat onderzoeken niet steekproefsgewijs of breed ingezet kunnen worden, in alle gevallen moet er sprake zijn van een concrete aanleiding voor onderzoeken. Wanneer deze aanleiding er is, zal er ook zeker een onderzoek worden ingezet. Deze vooronderzoeken zijn inmiddels begonnen.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *