Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

RUZIE OM GESCHIEDSCHRIJVING WERF GUSTO SCHIEDAM

SCHIEDAM- De Stichting Erfgoed Werf Gusto schort per direct samenwerking met Gemeentearchief Schiedam op. Aanleiding voor het beëindigen van de samenwerking met het Gemeentearchief Schiedam zijn de online podcasts met informatie over Werf Gusto, die recentelijk onder verantwoording van het Gemeentearchief Schiedam online zijn gezet op de website van de Gemeente Schiedam.

Deze podcasts, die vol fouten zitten, zijn een initiatief van het Gemeentearchief Schiedam en vormen ons inziens een absoluut dieptepunt in de verslaglegging van de geschiedenis van Werf Gusto. De ingesproken, soms moeilijk verstaanbare, teksten zijn zonder enige vorm van overleg met instanties,
die meer kennis in huis hebben over de geschiedenis van de Werf Gusto te Schiedam, zoals de St. Erfgoed Werf Gusto van tevoren niet besproken, of doorgenomen. Van samenwerking met andere instellingen, die zich bezighouden met de geschiedenis van Werf Gusto, zoals de Stichting Erfgoed Werf Gusto en organisaties van oud-werknemers is in het geheel geen sprake.

Het Gemeentearchief Schiedam heeft, zoals wel vaker in het recente verleden gebeurd is met geschiedschrijving over Werf Gusto, weer eens slechte regie gevoerd. Hierbij verwijzen wij naar recente publicaties in de Historische Jaarboeken Schiedam van 2017 en 2020, die uitgegeven worden door de Dr. K. Heeringa Stichting te Schiedam. Vooral de publicaties over de rol van Werf Gusto in de Tweede Wereldoorlog in het Historisch Jaarboek 2020, hadden er al toe geleid, dat de Stichting Erfgoed Werf Gusto ernstige bezwaren aantekende tegen de eenzijdige berichtgeving en het veelvuldig verwijzen naar historisch achterhaalde feiten uit 1946.

Werf Gusto was een scheepswerf, die in 1901 grond aankocht voor haar nieuwe scheepswerf in het stadsdeel Nieuw-Mathenesse aan de Schiedamse kant dat grensde aan de Maas. Op deze locatie zou binnen een tiental jaren een zeer goed lopende scheepswerf opgebouwd worden. De in Schiedam opgezette en in 1905 geopende scheepswerf Werf Gusto ontwikkelde zich tot absolute smaakmaker binnen de specialistische scheepsbouw. Eind 50-er begin 60-er jaren van de vorige eeuw begon de werf offshore projecten te bouwen voor de olie-industrie. In 1978 werd de offshore-werf afgestoten door IHC Holland in ruil voor overheidssubsidie voor reorganisatie van haar baggerdivisie.

Al sinds 2014 zijn mensen buiten het Gemeentearchief Schiedam bezig met het samenstellen van de geschiedenis van Werf Gusto. Daar wordt door een aantal mensen, die gewerkt hebben bij Werf Gusto, dagelijks historisch materiaal zoals foto’s en documenten op de website Werf Gusto en de Facebookpagina geplaatst en besproken. In 2016 werd de Stichting Erfgoed Werf Gusto opgericht om de geschiedenis van de werf digitaal te bewaren voor het nageslacht. Beide websites worden ook digitaal opgeslagen door de Koninklijke Bibliotheek te den Haag, vanwege het hoge historische gehalte. Het is ook deze stichting, die het initiatief en de coördinatie verzorgde van de totstandkoming en plaatsing van het monument Gusto aan de Maasdijk in Schiedam-Zuid in 2018 en het initiatief nam en in overleg ging met het Stedelijk Museum Schiedam voor de in februari 2018 geopende succesvolle fototentoonstelling “Wij Waren De Gusto” met foto’s van Cas Oorthuys.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *