Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

RUPSJE NOOITGENOEG WEKT ERGERNIS OUDERENPARTIJ SCHIEDAM

SCHIEDAM- De jeugdparticipatieclub De Kleine Ambassade (DKA) in Schiedam is een Rupsje Nooitgenoeg. Tot die conclusie komt de OuderenPartij Schiedam (OPS), nu er sprake zou zijn van een ‘vertrouwensbreuk’ tussen DKA en drie andere maatschappelijke organisaties en de gemeente Schiedam. Reden hiervoor: DKA krijgt geen extra subsidie van de gemeente en anderen wel.

Bij het nakijken van de jaarverslagen van DKA viel de OPS echter iets op. Zo is tussen 1 januari 2015 en 31 december 2018 het eigen vermogen van DKA gestegen van 15.4301 euro naar 198.2482 euro. Dit is een verdertienvoudiging van het eigen vermogen.

Tevens schrijft DKA in het jaarverslag over 2018: “Stichting De Kleine Ambassade streeft ernaar een deel van het stichtingskapitaal te reserveren als continuïteitsreserve. Het doel hiervan is om minstens één jaar de projecten voor te kunnen zetten, mochten er ineen bepaald jaar plotseling geen subsidies en/of baten uit eigen fondsenwerving zijn.”

Over 2018 draaide DKA een omzet van 696.729 euro. Om alle projecten een jaar te kunnen draaien zonder inkomsten heeft DKA dus nog zo’n 498.481 euro aan extra eigen vermogen nodig. Al met al hebben we hier dus te maken met een heus Rupsje Nooitgenoeg. De OPS vindt de houding van DKA daarmee nogal inhalig, zeker wanneer men predikt een ‘algemeen nut beogende instelling’ te zijn.

Raadslid Pascal van Kraay (OPS): ‘We leven in een tijd waarin het college van B&W heeft aangekondigd dat er bezuinigd gaat worden en veel burgers de gevolgen van de economische teruggang merken. De houding van DKA en andere goeddoeners die nogal wat gemeenschapsgeld oppotten is iets waar de OPS zich al langer aan ergert en die onder de huidige omstandigheden volkomen onhoudbaar is.’

Van Kraay wil van het stadsbestuur onder meer weten of men  het met de OPS eens is dat hamstergedrag van maatschappelijke organisaties onwenselijk is. En: ‘Is het college bereid om met DKA om de tafel te gaan over hoe DKA gedurende de huidige situatie de eigen middelen aan kan spreken om hun projecten voort te zetten en daarmee de gemeente Schiedam qua uitgaven/bijdragen kan ontzien?’

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *