RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

RUIM 60 WONINGEN OP TERREIN BRANDWEER SCHIEDAM

In juni 2014 werd al een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkelingen tijdens de vastgoedbeurs PROVADA.

SCHIEDAM- Er worden circa vijfenzestig grondgebonden woningen gebouwd op het terrein van de oude brandweerkazerne aan de Breedstraat in Schiedam en op de bedrijfspercelen van de Schiedamse distilleerder Herman Jansen Beverages (HJB). Het gaat om grondgebonden woningen in het middenklasse segment. De gemeente heeft samen met Van Wijnen Projectontwikkeling en HJB overeenstemming bereikt. Het doel van de nieuwe buurt is de levendigheid van de binnenstad te vergroten door de bouw van grotere woningen voor midden- en hogere inkomens in het centrum.

Onderdeel van de ontwikkeling is de verkoop van de brandweerkazerne aan Van Wijnen Projectontwikkeling. De ontwikkelrisico’s met verkoop, sloop, saneren en archeologie zijn allemaal voor rekening Van Wijnen.

De locatie is in potentie een plek met hoge archeologische waarden, waarvan de aanwezigheid en exacte ligging van voorwerpen of  bouwwerken op voorhand niet kan worden bepaald. In de overeenkomst is daarom opgenomen dat, indien er bij het bouwrijp maken onverhoopt grote archeologische vondsten worden gedaan, die van wezenlijke invloed zijn op planning en kosten, er opnieuw wordt gesproken om te kijken hoe daarmee om te gaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *