Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

RUIM 108.000 EURO VOOR VLAARDINGSE GEDUPEERDEN TOESLAGAFFAIRE

VLAARDINGEN- Stroomopwaarts heeft toestemming gekregen van het gemeentebestuur van Vlaardingen om een meldpunt gedupeerden kindertoeslagaffaire in te richten en ouders die gedupeerd zijn door problemen rondom de de kinderopvangtoeslag actief hulp te bieden. Stroomopwaarts krijgt hiervoor een bedrag van 108.130,33 euro dat de gemeente hiervoor van het Rijk heeft ontvangen. Ook heeft het college Stroomopwaarts gemachtigd om gedupeerde ouders actief te benaderen. Dit laatste is mogelijk door landelijke afspraken met de Belastingdienst over het delen van persoonsgegevens met gemeenten.  Dit zou wenselijk zijn, omdat gedupeerden niet altijd zelf de weg naar de gemeente zullen weten te vinden, met het risico dat problemen verergeren.

  
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben gezamenlijk een meldpunt ingericht om hulp te bieden aan ouders die gedupeerd zijn door problemen met de kinderopvangtoeslag. Gedupeerde ouders kunnen door de toeslagenaffaire te maken hebben met allerlei problemen zoals met huisvesting, psychische problemen, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van hun kinderen. 

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om contact te zoeken met gedupeerde ouders en ze hulp aan te bieden. Gemeenten krijgen hiervoor compensatie van het Rijk.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

6 reacties op “RUIM 108.000 EURO VOOR VLAARDINGSE GEDUPEERDEN TOESLAGAFFAIRE

 1. Op 14 februari schreef u dat er 175 gedupeerden zijn in Vlaardingen. Betekent dit dat ze met een fooitje van plm. 600,- worden afgescheept?

 2. Het kan zijn dat er nu wel een persoonsgericht onderzoek uitgevoerd is en krijgen niet alle “slachtoffers” een tegemoetkoming.

  Ondanks dat er heel veel fouten en heel smerig met mensen is omgegaan, zijn er ook mensen die wel degelijk de boel bedonderden. In de ene gemeente zal je meer bedonderaars hebben dan in de ander.

  Indien dit bedrag echt gedeeld moet worden door 175 slachtoffers, is het i.d.d. heel weinig en schandelijk.

 3. ‘Ook heeft het college Stroomopwaarts gemachtigd om gedupeerde ouders actief te benaderen. Dit laatste is mogelijk door landelijke afspraken met de Belastingdienst over het delen van persoonsgegevens met gemeenten.’

  Wat of wie heeft wie of wat hier dan ‘gemachtigd’, de Belastingdienst die als zelstandig bestuursrgaan haar eigen problemen dient op te lossen en nota bene stelt niet te beschikken over de gegevens die het nu zonder toe- of instemming van haar slachtoffers ‘deelt’ met een private toko als Stroomopwaarts MVS.

  Ook ‘de Gemeente’ heeft overigens geen gegevens van haar burgers ‘te delen’ met private toko’s als Stroomopwaarts MVS en deze private toko in de gelegenheid te stellen te participeren in de kwalijke praktijken van de Belastingdienst die op deze manier alweer met de nodige list en bedrog aan haar verantwoordelijkheid tracht te ontkomen. .

 4. De Belatingdienst is het ten strengste verboden om gegevens van burgers te verstrekken aan private uitvoerders als Stroomopwaarts en deelt dus onbevoegd gegevens van haar slachtoffers met gemeenten, en die gemeenten ‘machtigen’ dan Stroomopwaaats MVS die als private toko al de gemeentelijke misdrijven in opdracht uitvoert.

  Zou Stroomopwaarts MVS daadwerkelijk een bestuursorgaan zijn (Openbaar Lichaam) zoals het Rijk en de MVS gemeenten de burgers an dit land steeds wijsmaken, dan zou deze gemeentelijke omweg er dus niet zijn geweest.

  De vraag is hoe ‘De Gemeente’ in haar hoedanigheid van rechtspersoon een andere private partij ‘machtigt’ en gegevens van burgers die de Belastingdienst zelf niet mag delen met private partijen vervolgens zonder nadrukkelijke in- of toestemming van die burgers via deze omweg ‘deelt’ met een criminele organisatie als Stroomopwaarts MVS die vervolgens de beoogde slachtoffers van participatiezwendelpraktijken in het kader van de Rutte-doctrine als private opdrachtnemer dan benadert met valselijk daartoe opgemaakte uitnodigingsbrieven, ondertekend met.namen burgemesser en wethouders van…’ terwijl het niet het college van burgemeester en wethouders is dat wettelijk gezien kan ‘machtigen’, maar de burgemeester.

  Het is duidelijk dat Rutte cum suis en de Belastingdienst hier willens en wetens gebruik maken van de al bestaande zwendelroute via de gemeenten die eerder in het kader van de Rutte-doctrine is opgezet en volledig voldoet aan de delichtsomschrijving van art. 326 Wetboek van Strafrecht.

  Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 Wetboek van Strafrecht (Sr). … Zo heeft de wetgever in artikel 326 Sr vier oplichtingsmiddelen geformuleerd, namelijk: het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, het gebruik van listige kunstgrepen en/of het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels.

  In het kader van de Rutte-doctrine is er nu dus voor gekozen gebruik te maken van eerder ontwikkelde oplichtings methoden in plaats van de middels de Belastingdienst uitgewerkte strafbare feiten door die Belastingdienst ZELF op te doen lossen?

  Net als met de bedoeling is geweest met de per 2015 daartoe node ‘gedecentraliseerde’ pseudo-wetjes, is het ook nu de bedoeling dat de misleide en bestolen burger zogenaamd vrijwillig aan de keukentafel van daartoe ingehuurde private partijen zal afzien van diens (burgerrechten) in plaats van de wettelijke bestuursrechtelijk weg van de beschikking te volgen.

  De Belastingdienst dien haar beschikkingen eenvoudigweg als onrechtmatig afgegeven in te trekken, waarna het de benadeelde burgers vrij staat de willens en wetens toegebrachte schade op de Staat der Nederlanden te verhalen., en wel op te maken bij staat inplaats van gebruik te maken van reeds bestaande regionale criminele organisaties als Stroomopwaarts MVS om op die manier vooral de emotionele schade te kunnen bagatelliseren.

 5. Redelijkerwijze valt niet in te zien dat in bestuursrechtelijke zin reeds toegebrachte schade of voorgenomen misdrijven steeds in privaatrechtelijke zin middels het ‘keukentafelgesprek’ worden ‘verdisconteerd’ om het zo ‘vrijwillig’ te doen lijken terwijl zo duidelijk sprake is van oplichting, valsheid in geschrift, dwang, afdreiging en afpersing: ‘De Rutte-doctrine’!

  Het Openbaar Ministerie te Rotterdam zou daarbij toch echt niet voor niets objectief valselijk opgemaakte uitnodigingsbrieven van Stroomopwaarts MVS kwalificeren als ‘op schrift gestelde gesprekken’ als men daar niet zou weten welke misdrijven zijn en worden gepleegd. Het Openbaar Ministerie is dan ook gewoon een zo nodig in misdrijven participerend bestuursorgaan in plaats van een onafhankelijke rechterlijke instantie met Onderzoeksrechters.

  De Rutte-doctrine staat voor een veel bredere gedoogconstructie die is gebaseerd op het ontbreken van een Constitutioneel Hof dat wetten toetst aan de Grondwet en door Nederland onderschreven Mensenrechten verdragen, en het ontbreken van een onafhankelijk Openbaar Ministerie.

  Ook de schaamteloze vertoning met een feitelijke staat van beleg gepretendeerd vanwege Corona-varianten die Rutte cs via KLM en Schiphol vrijelijk importeren, zou niet mogelijk zijn geweest wanneer wetten daadwerkelijk zouden worden getoetst daar waar nu de komedie met de Raad van State en de ‘toetsing’ binnen de lobbycratie van de eerste Kamer is gevolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *