WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ROTTERDAMSE AANPAK: 400 STUDENTENWONINGEN ERBIJ

ROTTERDAM- De gemeente Rotterdam pakt het grote tekort aan studentenwoningen aan en heeft samen met verschillende onderwijsinstellingen (waaronder hbo en universiteit), verhuurders en studentenorganisaties een uitvoeringsplanplan opgesteld: het Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2023-2026. Het doel is elk jaar minimaal 400 studentenwoningen te realiseren om te zorgen dat er voor iedere student een goede woonplek is. Onderdeel van het Uitvoeringplan is het Kwaliteitsbeleid Studentenhuisvesting. In dit kwaliteitsbeleid staat waar nieuw te ontwikkelen studentenhuisvesting aan moet voldoen. Het gaat om uitgangspunten voor betaalbaarheid, exploitatie, verhuur en aanwezigheid van voorzieningen.

De groei van het aantal studenten in Rotterdam komt door de groei van het aantal internationale studenten. Omdat de druk op de studentenwoningmarkt de afgelopen twee jaar alleen maar groter is geworden, is in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om ten minste 400 studentenwoningen per jaar te realiseren. Zo zijn er afgelopen jaar 231 studentenwoningen aan de Westewagenstraat bijgekomen en 87 studentenwoningen aan de Glashaven. Op campus Woudestein zijn plannen voor de realisatie van circa 360 studentenwoningen. En in het Brainpark worden de komende jaren honderden studentenwoningen gebouwd. Verder is het de bedoeling om kamerhuur bij een hospita te stimuleren, onder andere door er meer bekendheid aan te geven. Omdat Rotterdam het tekort aan studentenhuisvesting niet alleen kan oplossen, doet Rotterdam ook een beroep op regiogemeenten als Capelle aan den IJssel en Schiedam om meer studentenwoningen te bouwen.

Onderdeel van het Uitvoeringsplan is het Kwaliteitsbeleid Studentenhuisvesting. In dit kwaliteitsbeleid staan de uitgangspunten waar ontwikkelaars van studentenhuisvesting zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld het zorgen voor gemeenschappelijke voorzieningen bij studentencomplexen, zoals een ontmoetingsruimte, gemeenschappelijke tuin of dakterras en een fietsenstalling. Voor de locatie gelden ook voorwaarden. Nieuwe studentenwoningen moeten worden gebouwd in de buurt van onderwijsinstellingen of OV-knooppunten, bijvoorbeeld bij het Brainpark, Rotterdam Centrum of het Zuidplein.

De verhuur van studentenwoningen gebeurt bij voorkeur door studentenhuisvesters, zoals Stadswonen of SSH. Zij zorgen voor de betaalbaarheid van studentenwoningen. Ook moeten de servicekosten in verhouding staan tot de hoogte van de huur. Deze kosten mogen niet de pan uitrijzen en mogen in principe alleen gevraagd worden voor essentiële voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke ruimte en fietsenstalling.

Het Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2023-2026 is opgesteld door onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters, studentenorganisaties en de gemeente en is een verdere uitwerking van het Akkoord Studentenhuisvesting dat deze partijen in 2020 met elkaar sloten. De partijen monitoren jaarlijks of de doelen uit het plan worden gehaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *