WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ROTTERDAM PEILT VEILIGHEID WIJKEN MET ENQUETES

ROTTERDAM- Hoe prettig wonen de inwoners van Rotterdam in hun wijk, hoe veilig voelen ze zich en hoe gaat het met hen zelf? Half maart krijgen ruim 75.000 inwoners van de havenstad een uitnodiging om deel te nemen aan één van de twee enquêtes voor het Wijkprofiel 2024. Dat is de Veiligheidsmonitor of het Wijkonderzoek. Het Wijkprofiel is een instrument waarin in één oogopslag is te zien hoe een wijk er op de gebieden sociaal, fysiek en veilig voor staat. Het Wijkprofiel levert elke twee jaar nieuwe informatie over de ontwikkeling van wijken en helpt te bepalen waar en hoe de inzet van de gemeente, in samenwerking met bewoners en maatschappelijke organisaties, nodig is.

Voor een actueel beeld van de veiligheid en de sociale omstandigheden in de Rotterdamse wijken enquêteert de gemeente elke twee jaar een grote groep Rotterdammers van 15 jaar en ouder, die door een willekeurige steekproef uit de bevolkingsadministratie zijn geselecteerd.

De enquêtes worden in twee periodes afgenomen, in het voorjaar en na de zomer. Rotterdammers kunnen de vragenlijst op internet invullen of een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd krijgen. Na een paar weken worden degenen die nog niet hebben gereageerd telefonisch benaderd door onderzoeksbureau I&O Research. De informatie uit de enquêtes wordt gecombineerd met andere gegevens, zoals meldingen en misdrijven bij de politie, kennis over de woningen en de voorzieningen en de bevolkingssamenstelling in de wijk. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn begin 2024 bekend. Het Wijkprofiel is voor iedereen te raadplegen op www.wijkprofiel.rotterdam.nl

Wilt u ook een eerlijk stemadvies? Doe dan De Echte Stemwijzer! De stellingen zijn gekoppeld aan het stemgedrag van de partijen op ingediende moties in de Tweede Kamer. Aan het einde krijgt u een resultaat op basis van het gedrag van de partijen in de Tweede Kamer en niet op basis van wat er in het partijprogramma beloofd wordt.

De echte stemwijzer vindt u HIER.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *