WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘ROTTERDAM KRIJGT ILLEGALEN NIET BINNEN 6 MAANDEN D’R UIT’

ROTTERDAM- Wethouder Faouzi Achbar (Denk) kan – namens het stadsbestuur van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk – op geen enkele manier duidelijk maken hoeveel illegalen in Rotterdam verblijven. Wel wordt door de wethouder uitgelegd dat het uitzetten van illegalen niet altijd lukt binnen 6 maanden, ondanks de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening. Vanuit de gemeenteraad wordt aangedrongen op een verlenging van de verblijfstermijn voor de illegalen. Veel hangt af van de gesubsidieerde NGO’s waarmee de gemeente samenwerkt.

De NGO’s houden geen registratie op illegaliteit bij van de mensen die zij op straat treffen, bijvoorbeeld via het veldwerk. Ook de politie houdt geen aparte registratie ongedocumenteerden bij (noch landelijk, noch regionaal). Achbar: ‘Dat betekent dat er dus ook geen landelijke of regionale bron is die één overzicht geeft van het aantal ongedocumenteerden. Er is wel een algemene identificatieplicht, maar deze mag alleen ingezet worden als er mogelijk sprake is van bijvoorbeeld een overtreding. ‘ De wethouder erkent dat de politie in hun werk illegalen aantreft. Bijvoorbeeld bij een controle of aanhouding op straat. Dan wordt melding gemaakt als er sprake is van onrechtmatig verblijf in Nederland. Indien nodig wordt op basis van de Vreemdelingenwet de AVIM (vreemdelingenpolitie) ingeschakeld om nadere actie te ondernemen.

Ondertussen is terugkeer naar het land van herkomst niet altijd mogelijk binnen 6 maanden, beweert Achbar. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals het ontbreken van de juiste papieren of, volgens de wethouder, de beperkte bereikbaarheid van met name buitenlandse instanties die noodzakelijk zijn in relatie tot terugkeer. Achbar: ‘Hierdoor was verlenging van de 6 maanden termijn in sommige gevallen gerechtvaardigd. Het blijft altijd maatwerk en gebeurt in overleg met de NGO die bij de betreffende deelnemer betrokken is.’

1 reactie op “‘ROTTERDAM KRIJGT ILLEGALEN NIET BINNEN 6 MAANDEN D’R UIT’

  1. Je krijgt ze er niet uit. Dat wil onze regering ook niet, anders zouden ze er wel hun best voor doen. Ik zie totaal niet in wat de overheid voor belang heeft bij al die uitvreters. Mochten ze er onverhoopt eentje uitkrijgen dan komen er 1000 voor in de plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *