WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ROOKGORDIJN ROND GRONDVERKOOP SCHIEDAM

SCHIEDAM- ‘Er is geen sprake van enig verband tussen geheimhouding en de opbrengst van een transactie’, reageert een woordvoerder van de gemeente Schiedam, wanneer wordt gevraagd naar de geheimhouding op stukken rond de verkoop van onder andere de grond onder het oude kantoor van de DCMR aan de ‘s-Gravelandseweg. Vaststaat dat de erfpacht pas af zou lopen op 1 juli 2049. Zeker is ook dat ontwikkelaar V16 BV exact 650.938,00 euro heeft betaald voor de grond. Volgens kenners een ongekend laag bedrag, maar op het stadskantoor wordt dat tegengesproken.

De gemeente heeft de grond verkocht op basis van een vierkantemeterprijs in plaats van een grondquote. Volgens de woordvoerder kan een grondquote worden gebruikt voor de bepaling van de verschuldigde grondprijs bij de verkoop van vol eigendom van grond, maar in het geval van de grond aan de ‘s-Gravelandseweg zou geen sprake zijn van verkoop van vol eigendom, maar van bloot eigendom, namelijk eigendom belast met het zakelijkrecht van erfpacht. Naar het verschil is het vervolgens gissen, want geheimhouding.

De veronderstelling dat de gemeente bij de verkoop 3,5 tot 6 miljoen euro is misgelopen ‘klopt op geen enkele wijze’, beweert men op het stadskantoor. Volgens de woordvoerder is het gebruikelijk dat geheimhouding wordt gelegd op de financiële aspecten van verkopen. ‘Dit gebeurt om de positie van de gemeente in (andere) onderhandelingen niet te schaden, maar evenzeer in verband met de financiële belangen van de wederpartij. Overigens is de gemeente zich ervan bewust dat de uiteindelijke verkoopprijs altijd in de openbare registers (Kadaster) is na te lezen. Vaak staan er ook andere afspraken in overeenkomsten, die niet openbaar hoeven te worden gemaakt, eveneens in het belang van de gemeente en haar wederpartij’, aldus de zegsman van de gemeente Schiedam.

De vraag wordt niet beantwoord naar soortgelijke gronddeals met Van der Valk-Decathlon, de Havenkerk en het Dirkzwagerterrein. Ook daar zou alles onderhands zijn gegaan, met geheimhoudingsplicht en mogelijk  ten nadele van de gemeentekas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *