Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ROEP OM SNELLE VERVANGING MAESLANTKERING HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- ‘De huidige Maeslantkering vormt een onaanvaardbaar groot veiligheidsrisico”. Dat zegt ir. Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP).

Van Megen: “Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Nederlandse dijken en waterwerken.” De AWP ondersteunt het net verschenen rapport waarin waterbouwkundigen oproepen om tot een masterplan waterveiligheid te komen. “Tot op heden heeft Den Haag de consequenties van de versnelde zeespiegelstijging nauwelijks bekeken. Dat is onverantwoord. De tijd dringt. We stevenen af op calamiteiten.”

“Het meest urgent is de vervanging van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam”, waarschuwt Van Megen. De AWP onderschrijft daarmee één van de conclusies uit het net verschenen rapport Masterplan Maatregelen Zeespiegelstijging van dr. ir. G.E. (Gerd) Kamerling (e.a.). Daarin wordt met klem aangedrongen op vervanging van de Maeslantkering door een sluizencomplex. Die klus moet volgens de waterbouwkundigen voor 2050 geklaard zijn.

Het plan van de overheid om de Maeslantkering pas in 2070 te vervangen, baart de AWP dan ook grote zorgen. “Dat is te laat”, zegt Van Megen. “Zelfs als we uitgaan van de meest conservatieve voorspellingen, ontstaat er in 2050 al een onaanvaardbaar veiligheidsrisico. Maar de prognoses laten zien dat we na 2050 ernstig rekening moeten houden met een versnelde zeespiegelstijging. Volgens de jongste inzichten is in 2070 de zeespiegel met een meter gestegen. Wachten tot 2070 is dus echt vragen om problemen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *