RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

RESULTATEN KLIMAATTOP VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Vlaardingen moet in 2050 klimaatneutraal zijn, en kent sinds vandaag het Vlaardings EnergieCollectief (VEC). Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Klimaattop die vandaag is gehouden.

Naast zorgen om het klimaat zijn er ook klimaatsceptici. Zij menen dat een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde niet het gevolg is van menselijk handelen. De sceptici zeggen: “De zorg om het klimaat is ontstaan in de jaren ’90 toen in Europa en Amerika de milieuproblemen grotendeels waren verdwenen. De driewegkatalysator zat onder elke nieuwe benzineauto, fabrieken hadden ontzwavelings- en waterzuiveringsinstallaties gebouwd, het lood was uit de benzine gehaald, fosfaten uit de wasmiddelen. De milieubeweging en de groene politiek hadden behoefte aan een nieuw strijdpunt waarmee ze potentiële stemmers dan wel contribuanten aan zich konden blijven binden.  De theorie dat de mens het klimaat verandert is sterk aangewakkerd door Al Gore en de Verenigde Naties (het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). Zij zouden het geloof hebben ontwikkeld dat de mens zo machtig is geworden dat hij zelfs het klimaat naar zijn hand kan zetten. "
Naast zorgen om het klimaat zijn er ook klimaatsceptici. Zij menen dat een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde niet het gevolg is van menselijk handelen. De sceptici zeggen: “De zorg om het klimaat is ontstaan in de jaren ’90 toen in Europa en Amerika de milieuproblemen grotendeels waren verdwenen. De driewegkatalysator zat onder elke nieuwe benzineauto, fabrieken hadden ontzwavelings- en waterzuiveringsinstallaties gebouwd, het lood was uit de benzine gehaald, fosfaten uit de wasmiddelen. De milieubeweging en de groene politiek hadden behoefte aan een nieuw strijdpunt waarmee ze potentiële stemmers dan wel contribuanten aan zich konden blijven binden. De theorie dat de mens het klimaat verandert is sterk aangewakkerd door Al Gore en de Verenigde Naties (het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). Zij zouden het geloof hebben ontwikkeld dat de mens zo machtig is geworden dat hij zelfs het klimaat naar zijn hand kan zetten. “
Verder moet in Vlaardingen alleen nog maar energieneutrale nieuwbouw komen, zo snel mogelijk aardgas worden vervangen door schone elektriciteit, moeten bestaande woningen energieneutraal worden, en moet dat voor alle inkomens bereikbaar zijn. De gemeente wil geld reserveren voor concrete projecten op gebied van energie en milieu, en daarnaast optimaal gebruik maken van bestaande geldpotjes. De gemeente is bereid om de regierol te nemen.

De CU-SGP, ONS.Vlaardingen, GroenLinks en D66 ondersteunen de uitkomsten van de Klimaattop van harte, en gaan druk op de ketel houden. Ze hopen dat dat voor alle partijen in de gemeenteraad geldt. De vier partijen roepen de raad op om tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota groen licht te geven voor extra geld voor milieu.

Het Vlaardings EnergieCollectief is een initiatief vanuit inwoners van de stad, en werkte voorbereidend al maanden achter de schermen, maar ging vandaag officieel van start. Het VEC kent twee takken: zon en wind. Met name de zon-afdeling gaat al op zeer korte termijn aan de slag om heel Vlaardingen aan de zonne-energie te krijgen. Straat voor straat zal worden benaderd, daarbij ondersteund door de Woonwijzerwinkel. Zonne-energie zou niet alleen goed zijn voor het milieu, maar levert ook aanzienlijk meer geld op dan de spaarrentes die banken geven. Voor de windtak wordt gezocht naar locaties en financiering voor windmolens, waarbij inwoners kunnen mee-investeren én verdienen, en de opbrengsten vooral binnen Vlaardingen moeten blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *