Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

IMITATIE WAPENS BIJ CONTROLE PARKWEG SCHIEDAM

Bij een bedrijf aan de Parkweg troffen toezichthouders Drank- en Horecawet een hoeveelheid namaakartikelen aan. De eigenaar heeft hier vrijwillig afstand van gedaan. De politie hield in samenwerking met toezichthouders van de gemeente Schiedam een verkeerscontrole op het Dr. Willem Dreesplein. Er werden meer dan honderd voertuigen gecontroleerd. Eén bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed. In totaal werden vijf processen-verbaal opgemaakt voor verschillende overtredingen. Daarnaast kon voor 500,00 euro aan openstaande boetes worden geïnd. Tot slot werden er zeventien parkeerboetes uitgeschreven en tien boetes voor uiteenlopende feiten.
Bij een bedrijf aan de Parkweg troffen toezichthouders Drank- en Horecawet een hoeveelheid namaakartikelen aan. De eigenaar heeft hier vrijwillig afstand van gedaan.
SCHIEDAM- In een woning in Schiedam-Nieuwland zijn diverse imitatie vuurwapens aangetroffen. De nepwapens werden ontdekt tijdens de integrale controle van twee weken terug aan de Parkweg en omgeving. Door diverse instanties, waaronder verhuurder Woonplus, werden in totaal drieënzeventig woningen bezocht. De controle vond plaats naar aanleiding van vragen en signalen van wijkbewoners.

Er werd gecontroleerd of de bewoning in overeenstemming was met de basisregistratie personen van de gemeente Schiedam. 

In een aantal gevallen bleek de feitelijke situatie niet overeen te komen met de gegevens in de basisregistratie personen. Voor die woningen worden hercontroles ingepland.

Eén persoon bleek onrechtmatig in Nederland te verblijven en is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. In twee gevallen bleken de bewoners te frauderen met studiefinanciering. De sociaal rechercheurs stellen naar aanleiding van de huisbezoeken bij twee huishoudens een onderzoek in naar de rechtmatigheid van de uitkering.

De politie hield in samenwerking met toezichthouders van de gemeente Schiedam een verkeerscontrole op het Dr. Willem Dreesplein. Er werden meer dan honderd voertuigen gecontroleerd. Eén bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed. In totaal werden vijf processen-verbaal opgemaakt voor verschillende overtredingen. Daarnaast kon voor 500,00 euro aan openstaande boetes worden geïnd. Tot slot werden er zeventien parkeerboetes uitgeschreven en tien boetes voor uiteenlopende feiten.