Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘REM OP AARDGASVERBOD SCHIEDAM’

SCHIEDAM- Zet de rem op Van het Gas Los (het dreigende aardgasverbod in Schiedam). Die oproep doet het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) per open brief aan de gemeenteraad. Het SOBO drukt de volksvertegenwoordigers op het hart: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De nodeloze haast is onbegrijpelijk.’

De gezamelijke bewonersorganisaties schrijven dat tientallen Schiedammers zich in de achter ons liggende periode tot het SOBO hebben gewend met hun zorgen over Van het Gas Los. ‘Zij zijn bij lange na niet overtuigd van nut en noodzaak en maken zich zorgen over de consequenties, vooral de financiële. Veel Groenoorders, maar ook Schiedammers uit andere wijken die de bui in de toekomst al zien hangen, zien dit als een onnodige en ongewenste toevoeging aan hun, door de pandemie ingegeven, zorgen.’
 
Volgens het SOBO is weliswaar toegezegd dat wordt gestreefd naar een woonlasten neutrale transitie, maar niemand zou geloven dat dit mogelijk zal blijken. SOBO: ‘Er is nimmer een harde belofte gedaan, alleen een streven geuit. Zelfs vanuit het kabinet klonken zeer onlangs geluiden dat pas op de plaats zal worden gemaakt bij onvoldoende zekerheid. De Schiedamse wethouders verzekerde ons eerder hetzelfde. Het moment is aangebroken om de daad bij het woord te voegen en de Schiedammers niet in het diepe te gooien!’
 
In Amsterdam werd een Van het Gas Los project door de rechter verboden (april 2019). In Purmerend werd een project stilgelegd (november 2020). Er zijn teveel onzekerheden, teveel tegenvallers. Er is te weinig perspectief. Er is teveel weerstand.

Daarnaast combineert Woonplus onderhoudswerkzaamheden met de loskoppeling. De noodzakelijke aanpak van (achterstallig) onderhoud wordt op deze manier uitgesteld. Het SOBO vindt dit zorgelijk.

Dat Woonplus het primaire besluit neemt en daarmee leidend is, vindt men bij het SOBO een discutabele situatie. De ingreep betreft immers lang niet uitsluitend huurders van Woonplus. Vragen van en door de Groenoord Belangengroep namens huiseigenaren in de wijk, onder andere over de kosten die zij mogen verwachten als gevolg van de transitie waarmee zij worden geconfronteerd, zijn herhaaldelijk onbeantwoord gebleven.

In het tijdpad voor Groenoord staat: “Start bewonersgesprekken september 2020”. Op 6 november werd in de wijk een nieuwsbrief bezorgd. Van enige consultatie voordien is niemand iets bekend. Woonplus besluit in november, de gemeenteraad op de vergadering van 15 december 2020.
 
Het SOBO roept de gemeenteraad op om te waken voor het nemen van (onomkeerbare) besluiten waarvoor het draagvlak onder de Schiedammers ontbreekt en waarvan de gevolgen niet zijn te overzien.
 
Onder voorwijzing naar de uitzending van Zondag met Lubach op 8 november, is het SOBO van mening dat ingezet moet worden op de isolatie van woningen vooral van die met de laagste energie labels, waarop het hoogste resultaat te boeken is.
 
GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *