WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

RADICALE VRIJZINNIGHEID IN WESTVESTKERK SCHIEDAM

SCHIEDAM- Hans Le Grand, theoloog en docent aan de opleiding voor vrijzinnig pastoraat, houdt op dinsdagavond 31 maart een lezing in Schiedam waarmee hij de vrijzinnigheid wakker wil schudden.

Dr.  J.B. Hans  Le Grand, oorspronkelijk remonstrants, is unitarisch predikant.  Zijn doel is om de vrijzinnigheid wakker te schudden, te laten groeien en bloeien.
Dr. J.B. Hans Le Grand, oorspronkelijk remonstrants, is unitarisch predikant. Zijn doel is om de vrijzinnigheid wakker te schudden, te laten groeien en bloeien.

De vrijzinnigheid verkeert naar zijn idee in een crisis. Gemeenschappen worden kleiner en vergrijzen steeds meer, en niemand schijnt een visie te hebben op hervormen en nieuwe bloei.

In zijn lezing zal Le Grand uitleggen waar de essentie van deze crisis ligt, en hoe een eigentijdse vrijzinnigheid eruit zou kunnen zien. De essentie is dat het moet gaan om de zoektocht van het individu, niet om een gemeenschappelijk levensanker van de gemeenschap, hoe verlicht dit ook is. Om deze zoektocht optimaal te faciliteren zou een nieuwe vrijzinnigheid opgebouwd moeten worden op vier peilers: kritisch denken, pluralisme, integratie en bovenpersoonlijk bewustzijn.

In de lezing zal Le Grand gebruik maken van de ideeën van de eigentijdse Amerikaanse denker Ken Wilber.

Dinsdag 31 maart, 20.15, Westvest 90, Schiedam
Toegang : 10 euro, voor leden en vrienden 5 euro.