Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

RAADSVRAGEN HOF VAN SPALAND SCHIEDAM

SCHIEDAM- De VVD in Schiedam vindt dat er op zéér korte termijn een plan van aanpak moet komen voor de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum Hof van Spaland en het Bachplein. De partij vraagt het college dit plan te presenteren vóór het zomerreces.

Het Schiedamse winkelcentrum lijkt klandizie te verliezen aan winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Zeker nu men in Vlaardingen concrete plannen heeft voor renovatie van De Loper.
Het Schiedamse winkelcentrum lijkt klandizie te verliezen aan winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Zeker nu men in Vlaardingen concrete plannen heeft voor renovatie van De Loper.

De VVD ziet voor winkelcentrum Hof van Spaland een belangrijke rol weggelegd als wijkwinkelcentrum voor met name Schiedam-Noord. Het bestaande winkelcentrum wordt gezien als ‘ernstig verouderd’. Op enkele basisingrepen na, heeft er tot op heden geen grootschalige herontwikkeling plaatsgevonden. De liberalen stellen vast dat het winkelcentrum daardoor klandizie lijkt te verliezen aan winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Zeker nu men in Vlaardingen concrete plannen heeft voor renovatie van hun winkelcentrum.

In het verleden heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er een ontwikkelstrategie én Masterplan voor het Hof van Spaland/Bachplein moet komen, aan de hand waarvan de gemeente bouw- en ontwikkelingsinitiatieven vanuit de markt kon toetsen. De gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan op 5 november 2009 de kadernotitie Hof van Spaland/Bachplein vastgesteld.

De VVD heeft inmiddels raadsvragen ingediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *