WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

PRORAIL TEGEN NIEUWBOUW BIJ STATION SCHIEDAM CENTRUM

SCHIEDAM- ProRail wil niet dat er zomaar huizen komen te staan op hun grond langs station Schiedam Centrum. Dat maakt de organisatie duidelijk in een zienswijze op de plannen voor de bouw van een woonwijk tussen het station en de A20 in Schiedam-Oost.

In het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schieveste 2021’ zijn gronden opgenomen die in eigendom zijn van ProRail. En dat zonder nadrukkelijke toestemming van ProRail. Deze gronden wil ProRail kunnen gebruiken voor de uitvoering van haar taken en eventuele toekomstige plannen.

ProRail constateert ook dat het P&R-terrein is gewijzigd in de bestemming Woongebied. ProRail kan niet instemmen met die wijzig, omdat het gaat om grond van ProRail. De organisatie verzoekt de gemeente Schiedam om haar – vooruitlopend op de Omgevingswet – actief te betrekken bij het verder ontwikkelen van de bouwplannen in de directe nabijheid van het station voor tot uitvoering wordt overgegaan.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *