WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

POLITIE ROTTERDAM MAG MINDERJARIGEN GERICHT PREVENTIEF FOUILLEREN

ROTTERDAM- De politie in Rotterdam mag doorgaan met minderjarigen persoonsgericht preventief te fouilleren. Burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) maakt dat duidelijk aan het D66-raadslid Ingrid van Wifferen. Zij heeft geïnformeerd naar de juridische basis van de maatregel.

In het kader van de messenproblematiek onder minderjarigen is in mei 2020 door de politie en het OM, het Handelingskader Messenproblematiek opgesteld. In dit handelingskader is opgenomen dat minderjarigen na aanwijzing door de officier van justitie voor de duur van 6 maanden op een namenlijst kunnen worden geplaatst voor persoonsgerichte preventieve fouillering. De aanleiding voor het aanwijzen van minderjarigen tot het persoonsgericht preventief fouilleren is gebaseerd op een actueel en concreet incident waarbij een minderjarige is betrokken. . Bij de werkwijze persoonsgericht fouilleren minderjarigen wordt een aangewezen persoon enkel gefouilleerd als daar op straat directe aanleiding voor is.

Het OM voert deze werkwijze uit op basis van een aanwijzing die in afstemming met politie is opgesteld. Deze aanpak valt dus onder het strafrecht en onder verantwoordelijkheid van het OM. Het OM voelt zich gesteund door jurisprudentie in relatie tot de toepassing van deze werkwijze. Allereerst is er sinds 2020 meermaals vervolging ingesteld voor strafbare feiten die voortkomen uit de werkwijze persoonsgericht preventief fouilleren van minderjarigen. De strafrechter heeft in deze zaken dit persoonsgericht fouilleren tot op heden als rechtmatig geacht. Deze rechterlijke uitspraken betreffen onherroepelijke vonnissen. De rechter heeft dan met inachtneming van de wet getoetst of het handelen van politie en Openbaar Ministerie rechtmatig was. Het leidende argument hierbij is dat het persoonsgericht fouilleren is ingesteld naar aanleiding van een actueel incident met betrekking tot messenbezit. Dit argument is voor het OM ook reden om door te gaan met deze werkwijze en de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag in het kader van het pilotprogramma VRS niet van toepassing te achten op deze werkwijze. Op basis hiervan zet het OM de werkwijze persoonsgericht preventief fouilleren minderjarigen onverminderd door.

1 reactie op “POLITIE ROTTERDAM MAG MINDERJARIGEN GERICHT PREVENTIEF FOUILLEREN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *