WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

PLANNEN ‘SCHIEDAM 750’ ROEPT VRAGEN OP

SCHIEDAM- Volksvertegenwoordigers zitten vol vragen nu de startnotitie is gepresenteerd hoe Schiedam het 750-jarig bestaan kan vieren in 2025 (Op 18 maart 1275 verleende Vrouwe Aleida stadsrechten aan Schiedam).

Allereerst missen raadsleden een verantwoordingsparagraaf in de startnotitie (‘Waar is de financiële onderbouwing?’). Er wordt gesproken over het aanstellen van een kwartiermeester, maar op welke wijze legt deze kwartiermeester verantwoording af voor de verrichtte werkzaamheden, aan wie en wanneer? Het gevraagde bedrag van 325.000 euro is ook een punt. ‘Is dat alleen bestemd voor de personele- en huisvestingskosten van het team dat aan de slag gaat? Zo niet, kan dan een specificatie worden verstrekt’, luidt een van de vragen vanuit de fracties.

De startnotitie geeft de ambities en de organisatorische aanpak weer voor het jubileumjaar Schiedam 750. Dat roept bij raadsleden de vraag op wie de opdrachtgever is. ‘En wie is financieel verantwoordelijk? Waar ligt het financiële risico?’

En ‘hoe hard is de termijn van maart tot en met juli 2023, waarin ideeën opgehaald worden? Kunnen er op een later moment nog (kleinere) activiteiten toegevoegd worden?’

Dinsdagavond bespreekt de raadscommissie de startnotitie.

2 gedachten over “PLANNEN ‘SCHIEDAM 750’ ROEPT VRAGEN OP

  1. Lekker bestuur zeg, er is woningnood, de stad wordt overspoeld door Oostblokkers, moslims en ander tuig en ons bestuur zit zich druk te maken over een feestje dat over enkele jaren pas zal plaatsvinden….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *