WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

PLAN AANGEPAST NIEUWE SPORTHAL VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De plannen voor een nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan in Vlaardingen zijn gewijzigd naar aanleiding van één zienswijze (bezwaar). Het uiterlijk en de indeling van de sporthal zijn gewijzigd ten opzichte van het plan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen. Daarnaast is de tekst in de ruimtelijke onderbouwing gewijzigd. Burgemeester en Wethouders hebben op basis van de aanpassingen een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de sporthal. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden opnieuw bezwaar maken tot en met 7 september 2022.

De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn vanaf vandaag te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De nieuwe sporthal gaat onderdak bieden aan leerlingen van het College VOS voor bewegingsonderwijs en aan de hand- en korfballers van sportclub Twist, maar is daarnaast ook te huren voor andere sport- en beweegactiviteiten. De sporthal aan de Claudius Civilislaan verrijst op de huidige plek van de gymlokalen van het College VOS en de kantine van sportclub Twist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *