RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

OUD-WETHOUDER SCHIEDAM KOMT MET PERSVERKLARING

SCHIEDAM- Oud-wethouder Catelijne de Groot (AOV) reageert vandaag voor het eerst inhoudelijk inzake de problemen bij de Financiële winkel Delft waar zij voor haar aanstelling als wethouder voor Schiedam werkzaam was. De Groot komt met een persverklaring. Daarin werpt zij alle beschuldigingen aan adres van zich af (‘De gemeente Delft is primair verantwoordelijk voor de jarenlange wanorde’).

De oud-wethouder schrijft:

‘Na ruim 20 jaar met passie mijn rol als raadslid van de gemeente Schiedam te hebben vervuld, aanvaardde ik op 17 mei 2018 het ambt als wethouder voor die gemeente. Vol energie ben ik begonnen om me de komende jaren namens AOV/Leefbaar Schiedam in te zetten voor de bewoners van onze mooie gemeente. Het liep echter anders… Eind oktober 2018 heb ik moeten besluiten per 1 december mijn functie als wethouder neer te leggen om persoonlijke redenen. Ik vreesde dat mijn functioneren te veel zou worden belemmerd door een kwestie met de gemeente Delft, waar ik de voorafgaande 11 jaar had gewerkt als ambtenaar schuldhulpverlening bij de Financiële Winkel.

De kwestie betrof een onderzoek naar de problemen bij de Financiële Winkel van de gemeente Delft. Opmerkelijk was dat al voor het onderzoek was afgerond, beschuldigingen aan mijn adres werden geuit. Een onaangename verrassing, want gedurende mijn functioneren heb ik me altijd volledig ingezet voor alle betrokkenen. Nooit heb ik klachten gehad, noch van burgers, noch van leidinggevenden. Ook mijn personeelsdossier biedt hiervoor geen enkele aanleiding. De onverwachte aantijgingen kwamen echter hard aan en ik vond dat ze mijn reputatie en geloofwaardigheid als wethouder aantasten. Aangezien ik niet wilde dat deze kwestie ook de gemeente Schiedam zou raken besloot ik, na overleg met de burgemeester van Schiedam, mijn functie als wethouder neer te leggen.

Overtuigd dat de beschuldigingen ongegrond zijn, heb ik vervolgens een advocaat ingeschakeld om me bij te staan. Eind januari 2019 verscheen het onderzoeksrapport naar de schuldhulpverlening van de Financiële Winkel in Delft. Mijn advocaat heeft vrijdag 8 februari 2019 onze zienswijze op het rapport en het onderzoek aangeboden aan de gemeentedirecteur van de gemeente Delft.

De conclusie is dat niet één medewerker, maar de gemeente Delft primair verantwoordelijk is voor de jarenlange wanorde die bij de Financiële Winkel is ontstaan, door een gebrek aan visie, beleid en leiding. Het rapport toont aan dat het beleid en de sturing van de gemeente Delft faalde. Er wordt o.a. gesproken over gebrek aan efficiënte sturing en er is kritiek op de inrichting van de organisatie en de werkwijze.

Goed onderzoek kenmerkt zich door zorgvuldig invulling te geven aan de beginselen van hoor en wederhoor. Zeker toen de beschuldigende vinger richting naar mij werd gewezen, was grote zorgvuldigheid op z’n plaats geweest. Het kunnen weerleggen van de veronderstelde beschuldigingen aan mijn adres blijkt namelijk nog een hele toer. Zo ben ik o.a. vooraf niet in kennis gesteld van het onderzoek en doel ervan, heb ik geen inzage gehad in dossiers, ben ik niet in de gelegenheid gesteld om zelf mensen aan te wijzen om gehoord te worden.

Ook is mijn wederhoor over drie dossiers -die ik niet heb mogen inzien- niet betrokken in het onderzoek. Tot slot is het uitermate onzorgvuldig en pijnlijk dat voortijdig in allerlei publicaties mijn naam al werd genoemd als ‘de medewerker die verantwoordelijk was voor de problemen bij de Financiële Winkel.’

Mijn zienswijze is dat ik helemaal niet in de positie was om verantwoordelijk te worden geacht voor de jarenlange problemen bij de Financiële winkel. Jarenlang ontbrak het aan visie, beleid en sturing is de conclusie van het rapport. Onder die omstandigheden heb ik me als medewerker van de afdeling altijd voor de volle 100% ingezet voor de betrokkenen en de werkzaamheden steeds naar eer en geweten uitgevoerd. De gemeente Delft is primair verantwoordelijk voor de jarenlange wanorde. Het zou de gemeente Delft sieren niet te zoeken naar een zondebok, maar de hand in eigen boezem te steken in deze kwestie.’

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *