WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

OPENING WERELDSCHOOL SCHIEDAM

SCHIEDAM- Wethouder  Mario Stam (PvdA) en directeur Dennis de Rouw hebben vanmiddag het nieuwe onderkomen van De Wereldschool geopend in Schiedam-Nieuwland. Stam heeft het over ‘alle nieuwkomers onder één dak’ in het pand in de Meesterstraat.

De Wereldschool is bedoeld voor kinderen van buitenlanders, die geen of weinig onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd. De kinderen moeten tussen de 6 en 13 jaar oud zijn. Ze mogen niet langer dan twee jaar in Nederland zijn en in groep 3 of een hoger leerjaar van de basisschool geplaatst kunnen worden.

Het doel van opvangproject De Wereldschool is nieuwkomers door middel van een intensieve opvang in korte tijd Nederlands te leren spreken en lezen. Bij uitstroom moet er sprake zijn van een redelijke beheersing van het Nederlands en moet het Nederlands als instructietaal kunnen functioneren. Ook wordt reken- en schrijfonderwijs aangeboden.

De taalachterstand van buitenlandse leerlingen is in vergelijking met Nederlandse leeftijdgenoten 2 tot 2,5 jaar, of ze nu in hun vaderland geboren zijn of tot de eerste, tweede, derde en zelfs vierde generatie gerekend worden en in Nederland zijn geboren.

Kinderen van niet-westerse buitenlanders scoren vaak lager op de CITO-toets. Kinderen van etnische minderheden stromen na de basisschool gemiddeld vaker door naar een lager onderwijsniveau. Daarnaast zijn er veel drop-outs onder de buitenlanders: kinderen zonder startkwalificatie.

Jaarlijks wordt ruim 800 miljoen euro belastinggeld over Nederlandse scholen verdeeld, voor leerlingen met een leerachterstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *