Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD MAASSLUIS

Op maandag 2 maart a.s. houdt de Culturele Raad Maassluis haar openbare vergadering, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis.

In deze vergadering vindt onder andere een informatief gesprek plaats met twee kandidaten voor de CRM. Tevens wordt het werkplan voor 2000 besproken.

Bij aanvang van de vergadering is er voor eenieder gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen over onderwerpen op het terrein van de raad, zoals cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Inspreken

Tevens is er de mogelijkheid tot inspreken over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl.

Vragen en opmerkingen

Vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren kan altijd via info@crmmaassluis.nl of via het contactformulier op de website.

De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Voor de volledige agenda zie www.crmmaassluis.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *